Välkommen till Dagens Analys!

Bara 1 av 10 har mycket stort eller ganska stort förtroende för Expressen

Medieakademin gör årligen en underökning där de frågar svenska folket om deras förtroende för företag, statliga institutioner och medier. Det är alarmerande att man har lägst förtroende för medier som TV3, Expressen, Facebook och Aftonbladet där bara var tionde har förtroende för dem.

Hela 7 av 10 har förtroende för Sveriges Radio som nyhetskälla och de ligger på toppen av förtroendebarometern, även Systembolaget som säljer alkohol har lika högt förtroende hos allmänheten där 70 procent har förtroende för dem. Även SVT har ett högt förtroende, hela 66 procent har förtroende för dem

Undersökningen ger inte svar på varför man har ett så lågt förtroende för de kommersiella nyhetsmedierna, men om man skall spekulera är det troligtvis deras klickbete med Aj och Oj rubriker som drar ned trovärdigheten.

Dagens Nyheter toppar förtroendet hos de kommersiella medierna där 44 procent har förtroende för dem tätt följt av landsortstidningarna med 42 procent och Google med 40 procent och Svenska Dagbladet med 38 procent.

Det är oroväckande att man har ett så lågt förtroende för nyhetsmedier som skall hålla oss informerade om vad som händer kring oss. Här finns det en hel del arbete att göra om man vill uppfattas som en trovärdig nyhetskälla.

En annan intressant sak är att man har lägre förtroende för dem som bor i storstäder än dem som bor utanför storstäderna, där 51 procent har förtroende för storstadsbor och 67 procent för dem som bor utanför storstan.

Läs hela rapporten här