Banners måste bli mer kreativa

Giles Goodwin från amerikanska kreativa byrån Flite, rycker i Adweek ut till den hederliga gamla bannerns försvar. Den behöver bara ta steget in i den moderna världen, för att hitta sin rättmätiga plats bredvid native-artiklar.

Metoderna för att köpa och placera annonser online har utvecklats dramatiskt det senaste decenniet, med allt mer sofistikerade metoder och tjänster för att visa budskapet för rätt målgrupp. Samtidigt verkar många tro att själva innehållet och utformningen i en annons inte behöver vara så väldigt annorlunda från en tidningsannons på papper. Detta, menar Goodwin, är skälet till att banner-annonsering är på dekis och har börjat förutspås en långsam död.

Verktygen för att utnyttja banner-utrymmet för något som intresserar och engagerar användarna finns i högsta grad redan. Det går att styra budskap i tid och plats, koppla till annan data och skräddarsy för de preferenser som den aktuella användaren ha. Möjligheterna är faktiskt större än för native-artiklar, där annonsören måste hålla sig till ett visst format för att inte sticka ut från nyhetsflödet. Därför menar Goodwin att bannern även fortsättningsvis kommer att ha en roll att spela, bredvid natives.

Läs hela Goodwins artikel här.