Banker behöver tänka mer som tech-företag för att följa med i marknadsutvecklingen

Allt fler branscher har sett behovet av att digitalisera sin verksamhet, och nu tvingas även bankerna att lämna sina gamla system för att möta kundernas behov. Fintechbolaget Mambu erbjuder därför bankspecifika cloudlösningar och har även etablera en ”appstore” för finansbranschen. Vi har träffat deras Nordenchef Michael Pierce som menar att banker och finansbranschen kommer att behöva tänka om och organisera sig mer som de framgångsrika techbolagen för att lyckas.

Ett problem som många banker sitter med är att systemet är byggt kring en eller ett par äldre kärnsystem. Nya tjänster har successivt lagts till, och idag utgör banksystemen i ofta ett lapptäcke av olika funktioner som med nöd och näppe fungerar tillsammans och som dessutom kan innebära inlåsningar som avsevärt försvårar processer och affärsutveckling. Skulle vissa delar av systemet gå ner så kan dessutom hela systemet påverkas.

Det här gör det svårt för många banker att vara flexibla och snabbt kunna rulla ut nya lösningar till kunderna. Alla nya funktioner måste nämligen kunna kopplas ihop med det befintliga systemet, vilka sällan är anpassade för dagens digitala värld, säger Michael Pierce, Nordenchef på Mambu.

Lösningen, menar Michael, är composable banking, vilket innebär att varje del i systemet fungerar fristående, men genom APIer kan kopplas samman med varandra. Detta gör det enklare att lägga till eller dra ifrån olika funktioner utan att riskera att hela systemet kraschar. Mambu har tagit fram just ett sådant system, som dessutom gör det möjligt att ha kvar det gamla systemet i bakgrunden för att successivt kunna byta ut delar av systemet.

De senaste fyra fem åren har Mambu sett en kraftig ökning i efterfrågan på deras tjänster, allt eftersom bankerna har utmanats av fintechbolag som erbjuder smidiga och enkla lösningar till kunderna via digitala kanaler. Utvecklingen går väldigt fort, och för storbankerna är det hög tid att digitalisera sin verksamhet om man inte vill riskera att slås ut från marknaden av bolag som Klarna, Avanza, ICA med flera. Mambus lösning är helt molnbaserad, och erbjuds till kunderna som en SaaS-lösning. På så sätt krävs inte jättestora investeringar för att komma igång, utan banken kan börja smått och sedan skala upp allt eftersom man tar till sig nya lösningar.

För att ytterligare hjälpa bolagen med omställningen har Mambu utvecklat en slags “appstore” för banker. Detta innebär att bankerna snabbt och enkelt kan hitta anpassningsbara lösningar som direkt fungerar med resten av systemet. För en bank med ett globalt fokus går det även att via Mambus appstore hitta lösningar anpassade för olika regioner för att möta exempelvis skatteregler eller lagar kring säkerhet som kan skilja sig åt mellan olika länder.

I korthet erbjuder Mambu ett sätt för bankerna att bygga ett långsiktigt hållbart ekosystem för sin IT-miljö där funktioner successivt kan läggas till utan att resten av systemet utsätts för risker. Banken får därmed de förutsättningar som krävs för att kunna agera agilt och snabbt kunna implementera nya lösningar för kunderna. Genom att lösningen är molnbaserad blir det även enklare att se till att hela systemet hålls uppdaterat och att det hela tiden är efterlever rådande lagar och regler.

Banker och finansbranschen kommer att behöva tänka och organisera sig mer som de framgångsrika techbolagen i sitt innovationsarbete, annars kommer de ha svårt att hänga med, avslutar Michael Pierce.


Skrivbyrån Karlssons Textbyrå.