Banken som förvärvar reklambyrå

Efter att ha arbetat med bankens varumärke i sju år blir Sinnebild Reklambyrå nu ett helägt dotterbolag till Sparbanken Rekarne.

Under åren har samarbetet vuxit sig så starkt att banken nu valt att låta Sinnebild bli ett dotterbolag, genom att köpa bolaget av ägaren JO Malmkvist. Förutom att banken knyter till sig byråns kompetens medför detta också en möjlighet för fler av landets sparbanker att ta del av Sinnebilds tjänster.

Sinnebild har länge arbetat med alla delar i kommunikationen, hjälpt oss med det strategiska varumärkesbyggandet och levererat rätt lösningar. Deras lyhördhet och fingertoppskänsla har gjort att de redan känts som en del av banken. Det blev till slut ett naturligt steg att förvärva byrån, säger Sparbanken Rekarnes VD, Mats Bengtsson.

Sparbanken Rekarne ligger i framkant och är verkligen inte en vanlig bank. Det är en visionär bank som inte bara satsar på naturliga banktjänster. Exempel på det är bland annat crowdfundingprojektet Varmt om hjärtat och Valvet, Eskilstunas nya mötesplats för co-working. Vi på Sinnebild har hela tiden varit tajt integrerade i dessa spännande projekt och som dotterbolag finns alla förutsättningar för att vi ska kunna bli ännu effektivare, utvecklar JO Malmkvist.