Bain & Company varnar att lågkonjunktur kommer följa efter automatiseringsvågen

Det är en dyster utblick som konsultföretaget Bain & Company beskriver i sin prognos. Automatisering, en åldrande befolkning och ökade inkomstklyftor riskerar skapa den svåraste ekonomiska krisen under de senaste 60 åren.

Robotar, Artificiell Intelligens, machine learning och algoritmer kommer ersätta miljontals tjänster under den närmsta framtiden. Något som kommer ge en ekonomisk boom under de kommande 10-15 åren. Det är främst medel- och låginkomst jobben som ersätts och Bain räknar med att 20 till 25% av jobben kan försvinna.

De som blir arbetslösa kommer spendera mindre och därmed minskar också efterfrågan på de tjänster som ha automatiserats. De som drar nytta av automatiseringen är den mest efterfrågade delen av arbetskraften och kapitalägarna vilket skapar större inkomstklyftor än tidigare.

Tidigare ekonomiska skiften som flytten från lantbruket till industri och från tillverkningsindustri till servicesektorn har skett över längre tid vilket har gjort att samhället kunnat anpassa sig. Automatiseringen förväntas ske betydligt snabbare och resultera i stora utmaningar i framtiden.

Här kan du läsa mer.

Artikeln är skriven av:

Tobias Hedström
USA-korrespondent
tobias@smartplanner.se