Både Instagram Stories och Whatsapp Status är dubbelt så stora som Snapchat Stories

Enligt de senaste kvartalssiffrorna är nu både Whatsapp Status och Instagram Stories uppe i 300 miljoner dagliga användare. Båda har kopierat Snapchats innovatva funktion rakt av, men har lyckats betydligt bättre med att få användarna att använda det flyktiga formatet.
Snapchat Stories skapades som ett sätt att bygga en berättelse av vad du gjort under dagen, en berättelse som försvann efter 24 timmar. Konceptet blev snabbt populärt bland Snapchats användare, och kopierades därför till flera andra plattformar, bland annat Instagram, Whatsapp och Facebook.
Där Snapchat idag har ca 173 miljoner dagliga användare av Stories, kan såväl Whatsapp som Instagram flagga med nästan det dubbla, över 300 miljoner dagliga användare. För Instagram innebär det att de lyckats få mer än hälften av sina 500 miljoner användare att använda Stories, något som måste anses vara en stor framgång.
Snapchat har sett fler och fler av sina innovationer stjälas av konkurrenterna, och dessutom lyckats få en större andel av användarna att använda sig av dem. Frågan är vad Snapchat kan göra för att fortsätta kännas nytt och spännande bland sina användare. För i ärlighetens namn är det ju roligare att finnas på en plattform där fler använder de funktioner som du gillar.
Snapchats nya funktioner för annonsörer kan förhoppningsvis innebära att de får in ökade annonsintäkter, något som sedan kan läggas på att utveckla nya och spännande idéer. Däremot behöver de hitta bättre sätt att skydda sina innovationer, annars kommer de snart inte ses som annat än en utvecklingshub för sina konkurrenter.