AWS testar nya vägar för sitt pop-up loft i Stockholm

Nyligen avslutades den andra omgången pop-up loft som AWS genomfört i Stockholm, och Eric Morales på AWS berättar att de testat lite nya grepp för att se vad den Svenska och Nordiska marknaden behöver.

Förra året var första gången som AWS öppnade ett tillfälligt loft i Stockholm, en plats dit kunder, partners och mer eller mindre vem som helst kan komma för att lära sig mer om AWS, få hjälp med problem, eller träffa partners och skapa nya samarbeten. Förra året höll loftet öppet en hel månad, men i år körde man 14 dagar, vilket är den tid som ett loft vanligtvis är öppet i AWS värld.

I år testade man däremot att ha olika temadagar, där exempelvis ”gaming” eller ”fintech” hade varsin dag. På så sätt försökte man samla aktörer verksamma inom detta området till en specifik dag, för att då även kunna locka nya företag och personer och på så sätt maximera effekten. Resultatet har ännu inte analyserats, men Eric menar att det här är ett led i att testa vad som fungerar bäst på den nordiska marknaden.

Idealt vore så klart att öppna ett permanent loft, liksom man gjort i både San Francisco och New York. Men det ställer samtidigt krav på aktiviteter och att loftet används och får besökare. När jag är där är det visserligen en hel del människor, men frågan är om det är tillräckligt med underlag för att hålla öppet året runt.

Icke desto mindre är AWS ett trevligt ställe att besöka, och det finns många AWS-personer på plats för den som har frågor eller vill ta del av nyheter. Loftet är stängt för i år, men Eric berättar att de sannolikt kommer göra ett liknande event även nästa år, så håll ögonen öppna för kommande AWS pop-up loft.