AWS lockar 65.000 personer till Las Vegas

Nyligen bjöd Amazon Web Services in till sin årliga konferens re:Invent, då 65.000 personer från hela världen samlades för att ta del av nyheter, utbildningar och nätverksmöjligheter.

Precis som tidigare år har AWS jobbat med ett stort antal utvecklingsprojekt som alla fick sin officiella presentation under de fyra dagar som re:Invet pågick. Bara under tisdagens inledande keynote avslöjade AWS VD Andy Jassy över 50 olika innovationer, nyheter och initiativ. Några av dessa rörde hårdvaruutveckling, där AWS tagit fram egna chip och även en helt ny modulbaserad struktur för att kunna utveckla och byta ut delar av en server och inte hela servern.

Mycket fokus på Machine Learning

Den största utvecklingen var dock på mjukvarusidan där man lanserade en lång rad nya lösningar som nu finns tillgängliga för kunderna. En av de stora nyheterna var deras stora fokus på Machine Learning, där man tagit fram en serie helt nya verktyg för att såväl automatgererera modeller, som att kunna hantera sina modeller från start till slut. AWS är den molnplattform där flest ML-modeller körs i hela världen, och att de nu ytterligare förbättrar såväl användbarhet som beräkningshastighet lär locka ännu fler användare som är intresserade av att börja nyttja de nya möjligheter som Machine Learning erbjuder.

AWS VD Andy Jassy hälsar välkommen till re:Invent 2019

Andra nyheter var deras nya möjligheter till en hybrid-molnlösning genom AWS Outpost. Det innebär att AWS helt enkelt kommer ut med en server till ditt företag, som de sedan hanterar precis som servrarna i sin molnlösning. På så sätt kan du lagra din data och köra dina processer såväl i molnet som on-premise i precis samma miljö. Enligt Jassy innebär det att företag som av olika skäl inte kan flytta delar av sin datahantering till molnet inte längre behöver köra olika system. Det kan dessutom vara ett praktiskt mellansteg innan företaget kunnat flytta hela sin datahantering till en molnlösning.

Jassy trycker dock på att mycket av arbetet med att flytta till en molnmiljö handlar om icke-tekniska aspekter. Snarare är det ledarskap, målsättning och utbildning som är nyckelfaktorer för att lyckas med sin molnstrategi. Under konferensen återkom Jassy vid ett flertal tillfällen till att ett tydligt engagemang från högsta ledningen, parat med en aggressiv målsättning för att driva på en molnmigration är avgörande för att lyckas. Att bara ”doppa tårna i vattnet” kommer inte leda till att företaget får ut några större effekter av sin molnstrategi, utan det riskerar snarare att bli en halvdan lösning, där det snarare kostar mer och inte går att visa på några resultat.

Mathem kör sina system i AWS

Några som kör så gott som hela sin verksamhet i AWS molnlösning är det svenska företaget Mathem, vars affärsidé är att hjälpa människor svara på frågan ”Vad ska vi äta?”. När man startade 2007 så byggde de först sin egen IT-lösning med egna servrar. Men allt eftersom verksamheten utvecklades har den lösningen blivit allt tyngre och svårare att jobba med. Då tog man beslutet att börja jobba med mikrotjänster för att såväl snabba på utvecklingen som att öka flexibiliteten i systemet. Men mikrotjänster kräver i stort sett att du använder en molnlösning. Mathem började därför kika på olika molnleverantörer och det visade sig att AWS samma år lanserade lösningar som gav stöd till Mathems befintliga system, så det var enkelt att välja just AWS som sin molnleverantör.

Däremot fanns det farhågor kring att sätta sig i AWS system, och man byggde därför sin miljö på ett sätt som gjorde det möjligt att hoppa ur systemet igen. Men det visade sig bli mer komplicerat, och tog både tid och energi från att kunna bygga de lösningar som de eftersökte. Så efter ganska kort tid valde man att integrera närmare med AWS plattform, så man själva kunde fokusera på att bygga just ML-modeller, specifika appar och de eftertraktade mikrotjänsterna. Idag kan de lansera 15-20 olika nya småförbättringar varje dag, mot att de tidigare gjorde en större lansering varannan vecka. Den ökade hastigheten innebär att de kan experimentera mer, och det är även enklare att återgå till en tidigare version om en utvecklingsmodul inte fungerar som förväntat.

Ett av deras starkaste tips till företag som flyttar till en molnmiljö är att automatisera så mycket som möjligt. Det gör dels affärsprocesserna snabbare, men minskar även behovet av internutbildning av saker som är repetitiva och återkommande. På Mathem jobbar man just nu på att vidareutveckla verksamheten, där målet är att kunna leverera fler tjänster till konsumenterna när man ändå gör leveranser till hemmet. De ser sig själva därför inte som en marknadsplats, utan snarare en logistikverksamhet, med målet att göra livet lite enklare för vanliga svenskar. I mina öron låter det misstänkt likt den ambition som Amazon har med sin e-handel, men det verkar inte vara en uttalad strategi i nuläget.

Mathem, liksom flera andra företag som var på plats på re:Invent, menar att deras resa inte hade varit möjligt att genomföra om de stannat kvar i sin tidigare IT-miljö. Att använda sig av AWS molntjänster var helt enkelt avgörande för att kunna ta sig dit de ville.