Avsaknaden av gemensamma mätmetoder förstör för den digitala reklambranschen

En stor studie från Kantar Media visar att avsaknaden av standardiserade mätmetoder gör att det är svårt att matcha företagens mål med kundernas önskemål i fråga om digital marknadsföring. Resultatet är missnöje och bortslösade pengar.
Kantar Media lät 5000 personer i fem olika länder besvara frågor kring annonser och marknadsföring. Resultatet visar att människor inte är emot reklam generellt, men de börjar bli väldigt trötta på dåliga annonsupplevelser i den digitala världen. Hela 73 % av de tillfrågade tycker dock att marknadsförare gör ett bättre jobb idag än för några år sedan.
Men jämfört med reklam i traditionella medier såsom TV och tidningar så tycker människor betydligt sämre om reklam i digitala kanaler. I studien uppgav 33 % av de brittiska respondenterna att de tycker aktivt illa om reklam i digitala videokanaler och sökmotorer och 30 % vill inte ha reklam i artiklar och nyheter på internet. För tidningar ligger siffran istället på omkring 13 %, vilket sannolikt har att göra med att vi är vana vid reklam där, samt möjligheten att bläddra förbi på ett annat sätt än i digitala medier.
Kantars VD i England och Irland, Richard Poustie, menar att konsumenterna börjar bli otåliga i väntan på bättre reklamupplevelser på internet. ”Det som saknas är en gemensam valuta för att kunna koppla ihop vad varumärken vill uppnå med vad konsumenterna vill se” menar han.
Samtidigt får du komma ihåg att reklam på internet ännu är i sin linda, i jämförelse med reklam i traditionella media. Att kunna ha blinkande, färgglada, ljudande annonser verkade kanske initialt som en bra idé för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Men med en större mognad kommer vi sannolikt även få se en bättre balans mellan att synas och att inte störa konsumenterna.
Det har länge förekommit mycket kritik mot annonsblockerare, som många menar förstör för annonsörerna. Nu håller däremot till och med Google på att utveckla annonsblockerare, och allt fler annonsörer strävar efter att möta konsumenternas önskemål och krav på annonser som är tilltalande och relevanta, snarare än uppmärksamhetskrävande och invasiva.
Att ta fram standardiserade mätmetoder för digitala annonser kan tyckas vara ett ganska enkelt och självklart steg för att börja nå en bättre balans. Men det kräver att vissa mätmetoder överges till förmån för andra, något som kan vara svårt om du byggt hela din reklambudget på ett visst sätt att mäta utfallet.