Även välgörenhetsorganisationer digitaliserar nu sin verksamhet

Nu meddelar den icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisationen Frälsningsarmén att de digitaliserar sin marknadsföring. Genom verktyget Data Talks PRO ska de bli effektivare i sin marknadsföring samt bli bättre med efterarbetet, alltså att visa givarna vart deras pengar går.

Att företag kämpat med att digitalisera sin verksamhet har vi sett länge, men nu börjar även icke-vinstdrivande organisationer som Medair och liknande också se behovet av en mer digital verksamhet. Nu tar alltså även Frälsningsarmén klivet över i den datadrivna världen för att bättre kunna utföra sitt uppdrag att hjälpa människor i kris.

“Vi valde Data Talks PRO för att det var den lösningen på marknaden som vi kände hade de bästa förutsättningarna för att förverkliga våra mål som i slutändan är att hjälpa utsatta personer i vårt samhälle. Verktyget ska hjälpa oss samla, analysera och agera på vår givardata.”, säger Leif Bergström, kommunikations- & insamlingschef på Frälsningsarmén.

Digitaliseringen börjar med andra ord bli vardag, och såväl privatpersoner som företag och myndigheter börjar även ställa större krav på att kunna kommunicera och interagera via digitala kanaler. Samtidigt ger en digital styrning större möjligheter att ha koll på sin data, och att som i Frälsningsarméns fall snabbare och lättare kunna se varifrån pengar kommer och kunna återkoppla till givarna.