Även små barn använder internet dagligen

Barn och ungars användning av internet utvecklas i allt snabbare takt. Idag använder hela 15 procent av alla två-åringar internet varje dag.  iPaden har tagit över videoapparatens roll som barnvakt.

Undersökningen upprepas vartannat år och har nu gjorts för sjätte gången sedan 2005.

Undersökningen omfattar ett urval på sammanlagt 12 000 individer och består av tre delar: ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, samt ”Föräldrar & medier 2015”.

Undersökningen noterar bland annat att användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare.

Ladda undersökningen “Ungar och medier 2015? direkt från Statens medieråd webbsida.

Summering av resultaten:

– Bland barn i två års ålder använder 15 procent internet dagligen. Ökningen av nätanvändningen gäller framför allt internet i mobilen.

– 58 procent av 2–4-åringarna och 71 procent av 9–12-åringarna ser på film/tv mer än en timme per dag. Tv är den vanligaste medieaktiviteten upp till 11 års ålder, då mobiler och internet tar över.

– Att äga en egen surfplatta är idag fyra gånger vanligare bland nioåringar än för fyra år sedan.

– I denna undersökning minskar för första gången barns och ungdomars datorinnehav, med undantag för åldersgruppen 17–18 år. Förklaringen är givetvis surfplattan och dess kraftiga ökning.

– Att titta på film/videoklipp i mobilen blir allt vanligare och ökar med åldern. Bland nioåringar har andelen fördubblats, från 16 till 32 procent.

– Den dagliga läsningen av tidningar och böcker har minskat påtagligt i åldersgruppen 17–18 år – från 23 procent 2012/13 till 13 procent 2014.