Automatisering och Big Data viktigaste trenderna inom marknadsundersökning

Automatisering och big data kommer stå för de största förändringarna inom markandsundersökningar, med AI och “storytelling” också högt upp listan. Detta enligt den senaste studien från Greenbook Research Industry Trends, kallad “Grit”.
Rapporten har baserats på nästan 1600 intervjuer med köpare och analysleverantörer inom undersökningsindustrin från hela 76 länder. Dessa fick svara på frågor kring vilka metoder som är på uppgång, kvaliteten av stickproven, paneldeltagarnas engagemang och “oortodoxa” datakällor.
Läs mer: 2017 blir året då allt fler företag på riktigt inser vikten av att agera på data för en bättre kundupplevelse
Resultaten pekar alltså på att man tror på automatisering och big data, tillsammans med maskininlärning (AI) som de stora trenderna. Mobilbaserade undersökningar, onlinebaserade communitys och dataanalys av sociala medier och texter (så kallad ostrukturerad analys) är enligt rapporten nu så etablerade metoder att de kan betraktas som “mainstream”.
Det återstår dock att se om IoT (internet of things) och webbanalys kommer att slå igenom bland undersökarna den kommande tiden, även om icke-primär forskningsdata växer i popularitet.
Och man är ute efter en ny karriär under 2017 så finns det nu en stor efterfrågan av designers, dataforskare, företagsstrateger och sociala medieexperter – ja, enligt Grit-rapporten alltså.
Andra resultat visade också att de flesta kunder är nöjda med marknadsundersökningarna de köper – men de är inte nöjda med kvaliteten på konsluttjänsterna kring sådant som rör förståelsen av deras egen verksamhet.