Australiska konkurrensverket kritiserar Google och Facebook

ACCC, den australiska motsvarigheten till konkurrensverket, har släppt en rapport där de är kritiska till de dominanta medieplattformarna och deras inverkan på ekonomin. 23 föreslagna lagar ska komma åt problemen. 

Google och Facebooks dominans som påverkar samhället negativt och rapporten identifierar följande problem.

  • Google och Facebooks marknadsstorlek hindrar andra företag att verka inom reklam och marknadsföring.
  • Reklammarknaden är inte transparent och pengaflödena går inte att följa.
  • Konsumenterna är dåligt informerade och har väldigt liten kontroll över hur data om dem används.
  • Journalister är beroende av plattformarna men har svårt att få betalt.
  • Plattformarna har lett till ökad desinformation och misstro mot nyhetsmedia.

Även om ACCC erkänner att det inte är fel av företag att vilja tjäna pengar räcker det inte med ett ”lita på oss” från dem. Istället föreslår myndigheten bland annat följande åtgärder:

  • Förbättrade möjligheter för journalister att kapitalisera på nyheterna i plattformarna genom ett reglerat samarbete.
  • 50 miljoner AUD extra om året för lokal journalism samt skattelättnader för välgörenhet riktad mot journalism.
  • Större övervakning och reglering av ”fake news” vilket inkluderar branschstandard och tvingande regler.
  • Dessa regler ska också öka konkurrensen, tillgodose konsumenternas behov och skydda privatlivet.

Du hittar hela rapporten här.

Artikeln är skriven av:

Tobias Hedström
USA-korrespondent
tobias@smartplanner.se