Australiensiska IAB startar en ny arbetsgrupp för att bättre förstå “Viewability”

Viewability, alltså hur konsumenter ser och nås av annonser, är ett ständigt hett ämne inom den digitala marknadsföringen. Nu startar så den Australiensiska branschorganisationen IAB (Interactive Advertising Bureau) en arbetsgrupp som ge nya perspektiv kring både Viewability, såväl som annonsmätningar i stort.

Nuvarande standarder för vad som räknas som ett visad annons, och som gäller både mobil och desktop säger att minst 50 procent av pixlarna måste vara synliga på skärmen i minst en sekund, och att videos måste ses i minst 2 sekunder.

Nu vill man se över om detta är det bästa, eller enda, sättet att mäta huruvida en annons setts på eller inte.

Läs mer: Viewabilityn varierar stort mellan olika länder

Arbetsgruppen drar medlemmar från “en rad digitala organisationer”,  och nästa månad ska man publicera ett så kallat “white paper” om viewability och andra mätmetoder för annonseffektivitet.

Redan nu kan försöker man ändra på begreppets innebörd; istället för “engagemang” eller “annonseffektivitet” så menar man på att Viewability bör definieras som “tillfälle att se” (“opportunity to see”).