Australiensarna börjar tröttna på sociala medier

Efter att under många år ha sett en ökning i antalet dagliga användare av sociala medier visar en ny undersökning att australiensare verkar ha tröttnat. Nu visas vikande användarsiffror och ett uttalat missnöje med att spendera tid på sociala medier av olika slag.
Det är Deloitte som genomfört undersökningen som visar på de förvånande resultaten. Totalt sett har antalet dagliga användare sjunkit från 61 % förra året till 59 % i år. Huvudsakligen är det de yngre som uppvisar detta beteende, den generation som tidigare varit drivande i att finnas på de sociala nätverken. I år ligger siffran på 73 %, en minskning med 11 procentenheter från förra året.
Utöver att antalet dagliga användare har minskat rapporteras att hela 31 % av användarna har avaktiverat ett eller flera av sina konton på sociala nätverk. Vissa har enbart gjort det under en begränsad period, men flera rapporteras ha permanent stängt av sina konton.
Dessutom ökar missnöjet med sociala medier, och en femtedel av de tillfrågade upplever att de inte uppskattar den tid de spenderar på sociala medier. Tillsammans med det faktum att hela 46 % upplever att de spenderar mer tid på sociala medier än de skulle vilja är det inte osannolikt att siffrorna kommer att minska ytterligare.
Det räcker helt enkelt inte längre att ta en ”mobilfri helg” eller åka på ett ”nedkopplat spa”. Nu är det dags att drastiskt minska på den dagliga konsumtionen och kanske till och med stänga av ett eller flera av kontona. I alla fall om trenden i Australien är något att räkna med i resten av världen. Även i Sverige kommer det då och då berättelser om folk som stänger ner sina Facebook konton, dessvärre oftast i click-bait format (Hen stängde ner sitt Facebook-konto, du kan aldrig gissa vad som hände sedan). Men utan att låta moralpaniken ta över, så kanske det finns en poäng med att reducera tiden du spenderar på sociala medier, i alla fall om du är en av de ”tunga” användarna som kollar ditt konto fler än 10 gånger per dag.