Australien kanske dumpar sina SCB-mätningar

Var femte år undersöker Australien likt många andra länder sin population för att säkerställa antalet människor i landet, deras åldrar, geografiska placering och mer. Mätningarna lägger sedan grunden för all annan viktning där man bara undersöker urval av populationen.

Enligt Australiens premiärminister Tony Abbott kommer med all sannolikhet regeringen att byta ut sin populationsundersökning till att istället bara fråga ett urval. Anledningen är helt enkelt priset som landade på 440 miljoner australiensiska dollar.

För att genomföra förändringarna krävs det att man också ändrar i lagen som idag kräver att regeringen ska genomföra populationsundersökningar var femte år.

“The government and the Bureau of Statistics are consulting with a wide range of stakeholders about the best methods to deliver high quality, accurate and timely information on the social and economic condition of Australian households.” svarade en representant från regeringen när de fick frågan om mätningarna.

Även i England har man försökt att lämna populationsmätningarna till att istället göra urval.De har dock anammat online-enkäter istället för traditionella pappersenkäter som de administrerar var tionde år. Dock fortsätter sökandet efter nya metoder för att genomföra populationsmätningarna.

Det är nya vindar som blåser och regeringar runt om världen försöker se nya möjligheter att samla in sin data. Blir intressant att se hur vår egna Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer att utveckla sina mätningar.