AudienceProject och Lotame skapar samarbete kring kunddata

Företagen AudienceProject och Lotame meddelar nu i ett pressmeddelande att de skapar en integration mellan sina båda tekniska plattformar. Det innebär att det nu bli möjligt att bättre hantera och integrera kunddata i såväl marknadsföring som beslutsfattande.
Lotame har sin bakgrund i datahantering, och deras system hjälper företag att baserat på data skapa mer personliga upplevelser för sina kunder och därmed skapa bättre relationer. AudienceProject å sin sida jobbar med att undersöka och förstå marknaden och företagets kunder för att kunna identifiera olika kundgrupper.
Tillsammans vill de nu använda sina respektive styrkor för att göra det enklare för företag att förstå olika kundsegment och kunna integrera denna data i det dagliga arbetet. Målet är givetvis att företag ska få starkare och mer värdefulla relationer med sina kunder, såväl nya som befintliga. Integrationen gör det möjligt att optimera företagens mediaköp och minska onödiga utgifter för marknadsföring.
AudienceProject har mer än 180 miljoner identifierade enheter i sin databas, och kan baserat på det hitta grupper baserat på exempelvis livsstil, familjekonstellation eller intention till köp av en viss vara. De har dessutom sin egen panel med över en miljon aktiva respondenter i Norden vilket är den största panelen i norra Europa.
Båda företagen ser stora möjligheter för sina respektive klienter, som nu får ett mer helomfattande grepp om sin kunddata. Initialt lanseras samarbetet i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Huruvida det finns planer på att expandera till andra marknader återstår att se, men om samarbetet faller väl ut är det inte osannolikt.
För marknadsförare innebär samarbetet att det blir enklare att få en överblick över sin data, och att direkt kunna rikta sig mot specifika kundsegment baserat på AudienceProjects databas. Förhoppningsvis kommer det alltså att leda till bättre personaliserade annonser och mer relevanta kampanjer, något som är bättre för både kunder och företag.