Audico köper del av Bright Group

Audico, ett företag som tillverkar och installerar audiovisuella lösningar, köper Bright Group Oy:s verksamheter för installation, import och försäljning av utrustning i Finland och Sverige.

Förvärvet kommer att fördubbla Audico:s omsättning och betydligt stärka både kompetens och marknadsposition i båda länderna.

I och med förvärvet stärker vi vår kompetens väsentligt och kan erbjuda branschens bästa tjänster inom AV-, kommunikations- och presentationstekniska lösningar. Våra tjänster inom service och underhåll blir också starkare i både Finland och Sverige, och vi kan bättre svara mot kundernas krav av olika tjänster, understryker Harri Leiva, vd för Audico Holding Oy.

Genom den aktuella affären med Bright Group Oy förvärvar Audico Holding Oy två verksamma bolag i Finland och fyra i Sverige. Bolagen är Bright Sales & Installation Oy och Intersonic Oy i Finland samt Bright Installation AB, Intersonic AB, Technovox AB och Bright Sales & Distribution AB i Sverige.

I och med förvärvet stiger Audico:s nuvarande omsättning på cirka 22 miljoner euro till cirka 40 miljoner euro och antalet anställda från 68 till 133.

Målet är fortsatt stark tillväxt i Norden

Företagsförvärvet är ett steg i Audico:s tillväxtstrategi att stärka bolagets marknadsposition och utvidga marknadsområdet i Norden. Därutöver har vi som mål att öka exporten av Avec-röstlarmsystem, som vi själva utvecklar och tillverkar, till Sverige och det övriga Norden, berättar Harri Leiva.

Även Patrick Svensk, verkställande direktör för Bright Group, ser många fördelar med affären.

Företagen kompletterar varandra väl. Kunderna, samarbetsparter och personal har fördelar av omorganiseringen och tjänsterna och produkterna förblir förstklassiga och kundorienterade.