Åtta vassa trendspaningar inför mediaåret 2015

Efter att ha läst “15 for 15” från GlobalWebIndex, som belyser medieutvecklingen i 15 trender under 2015 kan man konstaterar ett antal olika saker. I min roll som ytterst ansvarig för att utveckla och säkerställa valutan för webb-TV finns det några delar att särskilt ta fasta på. En övergripande reflektion handlar om att det är 8 av dessa 15 trender som är av extra stort intresse ur ett svensk perspektiv. När det gäller de fyra första av dessa ligger Sverige steget före större delen av samtliga länder som omfattas av studien, medan mönstren för de andra fyra nedan ser lite olika ut.

Låt mig börja med de 4 första, där Sverige ligger långt fram. Den första av dessa kallad “TV.com” handlar om att tittande på online video kommer att öka. Jovisst, det gäller säkert i flera länder men det är verkligen inget nytt utan ett mönster vi sett länge i Sverige. Det vi redan sett i Sverige är istället att den linjära tittandet minskat och att online-TV-tittandet fortsatt att öka. Sverige ligger väldigt högt i internationella jämförelser av online-TV-tittandet, men faktum är att exempelvis kineserna lägger ännu mer tid, enligt denna studie. Att HongKong ligger högt och att Singapore ligger på listor över hur mycket tid som läggs på online video är välkänt, men att Kina ligger så högt överraskar mig något.

Den andra trenden, där vi i Sverige verkligen sett mönster länge kallar man “New Tech Elite”. Denna belyser att en allt större del av den aktiva ”onlinebefolkningen” är 55+. Detta har vi sett länge i Sverige och det var nu drygt 10 år sedan man första gången talade om ”silver surfare” för att belysa de gråhåriga som aktiva på nätet. Särskilt tydligt har detta varit bland välutbildade som under lång tid använt internet som arbetsredskap. Den demografiska strukturen i Sverige med 32 % av befolkningen innebär att denna grupp är viktigt för utvecklingen. Dom går i stort sett aldrig före, men är viktiga att få med på ”vagnen”. Det är dessutom en starkt konsumentgrupp som kan bidra till att driva teknikutvecklingen.

Den tredje trenden som rapporten pekar på, där utvecklingen i Sverige ligger före stora delar av världen, handlar om Facebook-användningen. Den kallas “Facebook Getting Passive” och belyser att användarna blir mindre aktiva. Detta gäller främst de under 25 år som numera ofta är mer aktiva på Instagram och på Snapchat. Att enskilda social medier först visar en kraftfull uppgång för att sedan stabiliseras innan man ser en tillbakagång är verkligen inget nytt, men att bedöma när och hur kraftfullt nedgången kommer är det svårbedömda. Några av oss minns säkert att vissa hävdade att Lunarstorm kommer att vara ohotat. Nu inför 2015 kommer de flesta knappast ihåg Lunarstorm. Om 2015 blir början till Facebooks nedgång kan vi bara spekulera i, men att en lägre aktivitet är en risk kan vi betrakta som självklart.

Den fjärde av dessa trender i rapporten, som jag vill lyfta fram, är att tillväxten för surfplattorna avtar. I rapporten kallar man detta “Tablet Fatigue”. Visst har vi haft en fortsatt ökning av tillgången till surfplattor i Sverige, men tillväxttakten har avstannat något redan under 2014. Det är inte alls oväntat att, när tillgången når 50% av befolkningen, ser man en slags mättnadsnivå. Det innebär inte att tillgången inte kommer att öka, men vi har nått en mycket hög nivå internationellt sett.

Låt mig nu fortsätta med 4 trender i rapporten, där Sverige antingen ligger i fas med utvecklingen eller ligger något efter.

Den första kallas “The Slow Death of Search” och är särskilt intressant att reflektera över för oss i Sverige. Vi har nämligen trots att vi lägger mycket tid på internet legat efter vissa andra länder när det gäller sök, enligt jämförelser som IAB publicerar. Att vi kommer fortsätta att söka information på nätet är oomstritt, men frågan är hur. Rapporten visar att migrationen över till mobila enheter bidrar till att vi gör färre sökningar. Det är inte så att vi slutar söka. Utan bara så att vi gör färre sökningar i våra smartphones än på våra datorer.

Den andra som går under titeln “The Death of Cookies” är ju något som påverkar media research på ett avgörande sätt. Vi har inte sett någon cookie-död i Sverige även om cookie deleation länge varit relativt utbrett. Den andra sidan av denna företeelse är lagstiftningssidan. På EU-nivå har diskussioner om att förbjuda/begränsa cookies förts ett tag och ett beslut om förbud skulle tveklöst slå hårt.

Den tredje kallar man i rapporten “Wearable Tech Gets Mainstream” och belyser att mobil konsumtion är norm snarare än undantag. Detta gäller i mycket hög grad i stora delar av Asien och Afrika, där drygt 80 % har en mobil samtidigt som enbart 20-30% har en dator. Inte alls märkligt att mobil konsumtion dominerar alltså. I Sverige ökar också den mobila konsumtionen kraftfullt. Det kan man exempelvis se i utvecklingen av besöken på Aftonbladets och Expressens mobila sajter, men man kan också se det i att ca 50 % av alla startade online videos som startas via appar i Sverige. Detta visar tydligt att det mobila tittandet ökar kraftigt. Det kan dock inte betraktas som ”mainstream” eller norm. Det är istället en annan typ av konsumtion som fyller delvis andra behov.

När det gäller den fjärde och sista trenden i rapporten vill jag lyfta fram att Sverige släpat efter stora delar av övriga världen, men mycket tyder på att förändringens vindar börjat nå Sverige på allvar. I rapporten kallar man detta för “Android Excels”. På flera marknader har Android gått förbi iOS, men i Sverige har iOS hållit sin position. Redan för något år sedan såg man att tillväxten för Android var större än för iOS, men det är fortfarande delat. Trenden är dock tydlig, men samtidigt dominerar iOS i surfplattorna. Intressant i sammanhanget är dock att Apple när det gäller datorer fortfarande har lite av en ”nischposition”. Faktum är dock att Apples position med MacBook är starkare i Sverige än i många andra länder.

Låt mig avslutningsvis konstatera två saker. För det första finns en massa annat intressant att ta del av och vissa jämförelser mellan Sverige och andra länder öppnar bilder av utvecklingen som man kanske inte alltid sett. Rapporten är med andra ord läsvärd. För det andra kommer jag återkomma med reflektioner kring dessa jämförelser.

Gott Nytt Digitalt Media År

Artikeln är skriven av

magnus_anshelm_MMS_2
Magnus Anshelm, VD på MMS