Åtta saker för annonsörer att tänka på när de investerar i analysteknologi

Möjligheten för att på effektivt sätt kunna analysera den ofta oöverskådliga och ständiga strömmen av data kan vara avgörande för marknadsförare och underlätta beslutsprocesser.Men vad är det man bör tänka på när man väl bestämt sig för att använda moderna analysmetoder? Vad bör man prioritera?

Effektiva mätningar – marknadsförare bör se till att ha koll på mer än bara “det sista klicket”. Punkter som engagemang eller “dwell time” (alltså tiden man spenderar framför innehållet) är minst lika viktiga och ger insikter in i konsumenternas resa från annons till köp.

Transparens och kontrollerad synlighet – mängden klick, konverteringssiffror och köpdata (bland annat) bör alla vara tillgängliga för såväl marknadsförarna som företagen de arbetar åt. Båda arbetar faktiskt mot samma mål, så transparens och ärlighet inom detta område bör säkra god kommunikation och bättre optimering.

Men ibland kan det vara bra att inte skylta med känslig, kanske även sekretessbelagd information. Se då till att ha möjligheter till att kontrollera vilka saker som kan ses av vem!

Visualisation – det är svårt att bli till sig av rader av svarta siffror uppradade på vita skärmar – även om de bär på viktig information. En visuell representation (grafer, animeringar och liknande) av mätdata ger snabba resultat och underlättar identifieringen av nyckeltrenderna.

Rapportering i realtid – data blir snabbt gammalt och inaktuell i den digitala handelns era. Prioritera de teknologiska lösningar som ger dig mätningarna av konsumentbeteende utan fördröjning, så att man snabbt kan agera efter behov för att förstärka framgångar eller vända motgångar.

Tillgänglighet – den lösning man väljer bör erbjuda lättillgängliga lösningar för att snabbt få överblick, istället för tidskrävande administrativa rapporter. Appar kan vara en god idé för den på språng.

Kryptering – Håll din data säker och krypterad, i synnerhet när du hanterar känslig information. Detta gäller i synnerhet företag inom den finansiella sektorn eller läkemedelsindustrin, men även andra företagsområden som arbetar med konsumentdata bör se till att hålla den i tryggt förvar.

Integration med andra system – Det är bra om den lösning du valt ger dig möjligheten till att flytta data mellan olika system. Se till att ha så fullständig kompatibilitet som möjligt.

Långsiktig analys – Högre upp skrev vi om det viktiga i realtidsdata – men glöm inte bort att på en reguljär basis hålla koll på de längre tidsperioderna. Konsumentresor, publikmätningar, kanaler, enheter och geografisk data är några av områdena som kan peka på långsiktiga trender som inte syns lika väl annars.

Dessa är alltså de åtta punkterna som kan vara värda att fundera över när man väljer sin data-analytiska lösning för sitt företag. I framtiden kommer även sådant som prediktiv analys, som baserat på bland annat maskininlärning, också ge fler möjligheter för den som vill ta nytta av digital analys.

Läs mer: Reklamskaparna är överens – data är avgörande för framgångsrika kampanj

(Källa: Mumbrella)