Att sponsra TV-program ger ökad varumärkesimpact

I en studie genomförd av företaget Thinkbox visar det sig att det kan löna sig att sponsra TV-program, både i fråga om igenkänning, men även vad gäller att rekommendera varumärket till andra.
Det kan vara svårt att avgöra exakt vilken effekt det har att sponsra ett TV-program, ändå är det många företag som väljer att göra det. Men den senaste studien ger faktiskt reella siffror för vilken effekt ett sponsorskap har på tittarna.
Den mest framträdande effekten var att de som sett ett sponsrat TV-program upplevde en 53 % högre matchning i personlighet med det sponsrande märket än de som inte sett samma program. Thinkbox förklarar detta med att TV-programmet ”smittar av sig” på varumärket, och eftersom tittarna sannolikt gillar programmet, så gillar de även varumärket som sponsrar programmet. Man skulle kunna säga att varumärket ”tycker om” samma saker som tittarna, vilket upplevs som sympatiskt.
De som sett ett sponsrat TV-program var dessutom dubbelt så snabba som icke-tittare med att svara ”ja” på frågan om de skulle rekommendera det sponsrande varumärket. Något som också visar på att en stark koppling skapats av sponsorskapet.
Igenkänningen av varumärken ökade också de som tittar på sponsrande TV-program jämfört med övriga, i synnerhet om det var ett mindre varumärke som kanske inte var så välkänt innan. För de mer välkända varumärkena var effekten markant lägre, något som kanske inte är så förvånande.
Studien genomfördes av House51 och YouGov och involverade såväl djupintervjuer som webbpaneler för att få en bild av vilken effekt sponsrade TV-program har på tittarna.
Slutsatserna blir att det för mindre kända varumärken kan vara väl värt att investera i ett sponsorskap, i synnerhet om det är en produkt eller tjänst som knyter an till programmet. Det kan ge en hel del positiva effekter, trots att TV-tittandet minskat de senaste åren är det nämligen väldigt många personer som dagligen tittar på TV, och därmed även reklam.