Att klättra i karriärstegen – 5 tips till dig som är ny i chefsrollen

Fortfarande är det vanligt att bli befordrad till en chefsposition baserat på att du gjort ett bra jobb i din nuvarande roll. Det gäller i de flesta branscher, även den digitala. Och det kan ju verka enkelt, du vet ju hur jobbet går till, så att säga till andra hur jobbet ska gå till borde komma naturligt för dig. Men vad många inser för sent är att jobbet som chef kräver en helt ny uppsättning förmågor. Därför kommer här 5 tips till dig som nyligen blivit chef.

  1. Som anställd utan personalansvar hade du ingen annan att fokusera på än dig själv och dina resultat. Men som chef är ditt jobb att få andra att nå goda resultat. Det här är oftast den största utmaningen, att skifta fokus från dig själv till andra och se till att de når sina mål. Du kommer som chef att behöva ta ett steg tillbaka i prioriteringen, för om inte dina medarbetare når sina mål så kommer inte du nå dina mål. Se därför till att ge medarbetarna vad de behöver i första hand.
  2. Utöver att ha en bra relation med kollegorna fokuserade du sannolikt på att ha en bra relation med chefen. När du nu är chef kommer du märka att det inte är lika lätt att ha en vänskapsrelation med dina underställda. Det är ju du som beslutar om deras schema, arbetsbelastning, deras lön, och slutligen om de får vara kvar eller inte. När dessa beslut blir tuffa blir det inte enklare om du odlat goda vänskapsrelationer med dem. Se till att ha en professionell relation där det ibland går att bli personlig men inte privat.
  3. Du vet att motivation är viktigt för att göra ett bra jobb och nå sina mål. Du vet dessutom vad som får dig att hugga i lite extra, men det är inte nödvändigtvis det som får andra att känna en ökad motivation. Som chef behöver du hitta vad som motiverar varje enskild individ. Vissa drivs av att prestera bra och andra av makt och vissa av mer lön. För några kanske motivationen ligger i att kunna få ett par extra dagars semester om de presterar bra. Oavsett vad det är så är det ditt jobb att förstå vad det är och se till att erbjuda rätt motivator till rätt person.
  4. Vet vad du inte vet. Som ny i din chefsroll är det mycket som du förmodligen inte vet, eftersom du inte har behövt hantera vissa typer av frågor förut. Hur gör man ett bra medarbetarsamtal till exempel? Du har ju suttit ”på andra sidan” i samtalet, men då har ditt fokus varit mycket annorlunda mot chefens. Att vara ödmjuk inför det och ta hjälp av kollegor och din chef är i det här läget helt rätt väg att gå. Ibland kan det även finnas stöd via HR-avdelningen med mallar och råd för hur olika delar av verksamheten är tänkt att gå till.
  5. Var snäll mot dig själv. Som nybliven chef vill du förmodligen visa att de gjort rätt som valt att befordra dig. Det ska du givetvis göra, men kom också ihåg att du ska hålla i det längre perspektivet. Det kommer vara mycket som är nytt, men kom ihåg att ge dig själv tid att lära dig och glöm inte bort att berömma dig själv för de framsteg du gör. Allt kommer heller inte att bli perfekt, eller ens bra från början, men kom ihåg att vara snäll mot dig själv. Andra litar på att du kommer göra ett bra jobb, därför bör också du lita på att du kan göra det.

Avslutningsvis vill jag gratulera dig till din nya tjänst. Att vara chef kan vara både frustrerande och påfrestande. Samtidigt är få saker så belönande som att känna att medarbetarna växer och utvecklas under din ledning och att du och ditt team presterar bra och når målen tillsammans. Lycka till!