Att bygga virala förutsättningar

Det är få idag som lyckas slå igenom så kraftigt i sociala medier att de blir ”virala”. Statistiken säger att enbart ett fåtal lyckas. 

Det är ett intressant ämne för det är så mycket som styr. Först måste budskapet ha förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna bli viralt – ämnet måste intressera, engagera eller förmedla något som berör. En annan viktig aspekt är timing och det är ganska svårt, om inte omöjligt, att förutse den exakta tidpunkten för att få total uppmärksamhet. Det handlar mycket om trender och vad som tar upp folks flöden just då. 

Precis som med mycket annat måste man utgå ifrån läsarens eller tittarens perspektiv och fråga sig varför någon skulle vilja läsa eller titta på innehållet. Budskapet måste också framgå tidigt så att mottagaren inte tappar intresset, idag är vi alla kräsna med att det inte får ta för lång tid innan poängen kommer.

Idag är det många filmer som blir virala, kanske för att video kan engagera tittaren på så många vis och förmedla budskap på olika plan – i text, rörelse, ljud och känslor. Företag som Volvo och Nike har uppmärksammats runt om i världen just på grund av filmer som fått miljontals delningar. Många spånar om att 2015 kommer att bli videons år och att vi kommer att kommunicera mer och mer genom rörligt material – något som också ställer högre krav på de som väljer att göra det då det kommer att bli svårare att sticka ut. 

Så hur gör man för att skapa de bästa förutsättningarna?

Det finns många eller inga bra svar. Hade vi vetat hade alla varit så duktiga att vi hade nått en nivå där ingen längre lyckas för att alla sticker ut lika mycket.

Men timing tror jag är viktigt samt att haka på trender och koppla ihop dessa med företaget eller varumärket som ska marknadsföras. Sen handlar det om att sprida materialet i rätt kanaler, se till att influencers delar och gillar samt att innehållet väcker känslor på något sätt. Emotionellt, provokativt eller om det är något som löser folks problem. Men glöm aldrig att mottagarna styr mycket av budskapens öde – du är avsändaren som levererar material med bästa förutsättningarna, men det är mottagarna som bestämmer.