Artificiell intelligens kan komma att förinta mänskligheten

Stephen Hawking som är en teoretisk fysiker av hög rang har i ett tal varnat för att utveckling av artificiell intelligens (AI) kan leda till slutet för mänskligheten.

Antingen har herr Hawking sett för många scifi-filmer eller så har han en genuin oro.

I intervjun säger Hawking “De primitiva former av artificiell intelligens vi redan har, är väldigt användbara. Men jag tror att utveckling av mer avancerad artificiell intelligens kan innebära slutet för mänskligheten. När människan väl utvecklat sådan artificiell intelligens, kommer den kunna fortsätta att göra det på egen hand och utvecklas i nya former i en ständigt ökande hastighet.”

Han har rätt i att vi redan ersatt mänsklig kapacitet med datoriserad. Han har rätt i att vi har utvecklat redan funktionella AI som ersatt delar av vår egna förmågor. Han har också rätt i att vi medverkar självmant till vår egna ‘undergång’ genom kontinuerliga innovationer inom AI. Vi är med all sannolikhet på väg åt det håll som Hawking varnar om. Hawking är en smart filur som säkert har rätt i det mesta han uttalar sig om. Men har han räknat med mänsklighetens förmåga att alltid studsa tillbaka?