Årets nykomling 2016 utsedd av Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF)

Årets nykomling är en utmärkelse som premierar ett examensarbete specifikt inom området marknadsundersökning och insikt. Det vinnande bidraget skall inspirera, visa på nytänkande och stimulera användandet av undersökningar. Prissumman är på 10.000 kronor.

Vinnaren 2016 heter Caroline Östin från Karlstad universitet – ”Naturlig skönhet och aktiv fritid”. En kvalitativ undersökning av manligt och kvinnligt i reklamspråk.

Resultatet presenteras på Market Research & Customer Insight Summit onsdagen den 14 september i Stockholm på Teaterskeppet.

Motivering: “Uppsatsen behandlar ett mycket intressant och aktuellt område – nämligen huruvida reklamannonser och reklamtexter bygger på stereotypiska värderingar. Tolkningen följer strikt den valda teoretiska bakgrunden och den analysmodell som skapats. Studien består av två reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp och två reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp.

Resultatet visar att det finns underliggande stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt i ordval och formuleringar i reklam. Kvinnlighet kopplas samman med naturlighet och vård av yttre medan manlighet kopplas samman med krävande arbete och aktiv fritid. I stället för att bevara stereotypa bilder kan reklamen verka för att lyfta fram mer progressiva strömningar och tidsanpassade föreställningar.”

Juryn har bestått av: Anna Broback SMIF, Karin Nelsson Inizio, Seta Stålberg Beyond Research och Catharina Short Swedish Moderators