Är högre inkomster verkligen vägen till lycka?

En nyligen publicerad studie, baserad på en undersökning med 200 000 människor i fyra olika länder påstår sig ha funnit vägen till ett lyckligare samhälle. Det låter kanske som en floskel – men det är inte mer pengar som ger högre välmående.

Studien, som gjorts av London School of Economics som en del av ett projekt sponsrat av OECD, visar nämligen att den enskilt största orsaken till mänskligt lidande är ångest och depression.

Deltagarna i studien fick svara på frågan “hur nöjd är du med ditt liv numera?” (“how satisfied are you with your life, these days?”) och placerats på en skala från 1 till 10. Vad visar då svaren?

Även de som fått sin leön fördubblad under de senaste åren uppgav en ökning med bara 0,2 på skalan – något som stämmer överens med resultat som visar att de senaste 50 årens fördubblade löner inte verkar ha gjort invånarna lyckligare.

Det verkar nämligen att vi anpassar oss till de högre inkomsterna över tid, och forskarna skriver också att man tenderar att jämföra sin egen inkomst med ens gelikar.

Men om det inte är pengar som vägen till ett bättre liv, vad är det då? Tja, kärlek verkar komma högt upp på listan. De som hade en partner registrerade en ökning med 0,6 på skalan, och man riskerade ett tapp med lika många steg på skalan ifall man blivit av med partnern.

Den största orsaken till olycka var ångest och depression – dessa faktorer innebar tapp på 0,7 på skalan. Enligt Lord Richard Layard som ligger bakom studien (och är tidigare rådgivare till Tony Blair och Gordon Brown) så innebär det att regeringar bör prioritera kampen mot dessa åkommor, mer så än arbetslöshet.

Lord Layard menar att bekämpningen av “depression och oro skulle vara fyra gånger så effektivt som att bekämpa fattigdom. Det skulle dessutom betala sig självt”, skriver bland annat BBC. Lord Layard menar nämligen att kostnaderna för bekämpningen av dessa åkommor kostar avsevärt mindre än skattesänkningar eller -ökningar.

Man måste satsa på att skapa välmående, snarare än att skapa rikedomar menar Lord Layard; “Tidigare så har staten kämpat med fattigdom, arbetslöshet, utbildning och fysisk hälsa. Men det är lika viktigt att bekämpa våld i hemmen, alkoholism, depression och ångest, alienerada ungdomar, examinations-oro och mycket annat”.

Läs mer om studien här.