Är Twitch en utmanare för YouTube?

Gaming fortsätter att vara en starkt växande trend i Sverige. Amazonägda streamingtjänsten Twitch, som uteslutande fokuserar på gaming, utmanar bland annat Youtube. Det handlar främst om unga killar som vill se när andra spelar onlinespel.

Stark position bland yngre tittare

Även om YouTube har en betydligt högre räckvidd i samtliga målgrupper, ser MMS att Twitch byggt en stark och tydlig position bland yngre tittare. Twitch har en daglig räckvidd om sex procent i åldersgruppen 9-19 år, och 8 procent i åldersgruppen 20-29 år.

Fyra målgrupper som loggar in på Twitch

MMS har tittat lite närmare på användarna och delat upp dem i fyra olika målgrupper. Den dagliga räckvidden för Twitch visar sig vara allra starkast i åldern 20-24 år (nio procent). Intressant att notera är att Twitch inte har någon räckvidd alls hos användare över 39 år. Dessutom är det nästan bara killar som loggar in på Twitch.

Genomsnittlig tittartid per dygn

Den genomsnitttliga tittartiden är även den intressant att följa. MMS ser bland annat att det är 20-24-åringarna som tittar mest på Twitch, i snitt nästan 11 minuter per dygn.

“När vi tittar på fördelningen av tittartid för Twitch och YouTube ser vi en tydlig målgruppsposition för Twitch,” kommenterar Karina Malmsten på MMS. “Om vi ser till antalet tittare är Youtube såklart fortsatt störst, men Twitch är en kanal att ha ett vaksamt öga på speciellt vad det gäller förmågan att locka tittare av liveströmmat innehåll.”

Du kan läsa mer om detta i MMS specialrapport om Twitch, där MMS jämför Twitch med YouTube, rörligt på Instagram och Snapchat. Rapporten kostar 1900 kr. För mer information kontakta: karina.malmsten@mms.se.