Har Sverige tappat sitt digitala försprång? Här är några globala reflektioner

Magnus Anshelm har skrivit en uppföljare till sin populära artikel “Åtta vassa trendspaningar” som placerar Sverige på den digitala kartan. Läs den här artikeln och få insyn i hur Sverige står sig internationellt och vilka andra länder som driver den digitala utvecklingen med oss.

Jag utlovade några reflektioner om hur Sverige står sig digitalt jämfört med andra länder baserat på underlag i GlobalWebIndex; 15 for 15. Här nedan finner du min analys som placerar Sverige på den digitala kartan.

Det hävdas ofta att vi är så lång framme när det gäller Social Networking , men en titt i statistiken visar att den bilden egentligen inte alls stämmer. När det gäller andelen av Internetanvändare som har ett Facebook-konto ligger Sverige på 23:e plats och under genomsnittet. Samma sak gäller för Google+ och för Twitters’ del är vi ännu mer efter. Indonesien toppar alla dessa tre listor. En lite egen reflektion i sammanhanget visar att även jag har många indoneser och vietnameser bland mina ca 1500 friends. Man kan också notera att Europa ligger klart efter Asien på samtliga av dessa närverk. Att vi inte Twittrar så mycket som flera andra nationaliteter var känt för mig, när det gäller Facebook är jag lite överraskad. Man skulle kunna tror att detta beror på att det börjat minska i Sverige, men ännu så länge syns detta inte. Däremot har användarnas aktivitet minskat betydligt, enligt flera studier. Sydafrika leder ”Whatsapp-ligan”, medan Sverige ligger på 24:e plats, men i Snapchat-rankingen är Sverige 7:a. Man bör också notera att Norge inte är med i dessa jämförelser och att dom legat i topp på Snapchat annars. Det är för övrigt väldigt vanligt att Norge ligger i topp i jämförelser av detta slag. Det kan gälla allt från andel som har Netflix till innehav av Smartphone och tablet. I dessa jämförelser ligger även Sverige högt med mer än 50 % som har tablet och mer 75 % som har smartphone.

Läs också: Åtta vassa trendspaningar inför mediaåret 2015

När man sedan tittar närmare på online-populationen, finner man intressant demografiska mönster. Sverige har där tillsammans med Australien och Holland den allra äldsta populationen, medan Indien och Vietnam har den yngsta. Även om detta avspeglar de demografiska profilerna i respektive land visar det tydligt att Sveriges online-population är åldersmässigt mycket bredare än vad man kan förledas att tro.

En annat intressant, men relativt väntat mönster, berör andelen med mobilt internet. I Kina och HongKong är det över 80 % av online-populationen som har mobil access, medan det endast är drygt 40 % i Frankrike. Den svenska siffran publiceras inte, men en egen reflektion ytterligare. Jämför surfandet på tunnelbana i Stockholm med metron i Paris. Skillnaden är mycket stor. “While Swedes are glued to the screen, the Parisian sleeps” är ett citat jag fick med mig nyss!

Den, I mitt tycke, allra mest intressant jämförelsen belyser tittande på linjär TV vs online. Enligt denna statistik är skillnaden mellan tittartiden för dessa båda plattformar allra minst i Kina. Därefter följer Vietnam följt av Singapore. Sverige landar i denna jämförelse en bit längre ner, men ligger än de högst av alla europeiska länder. När man ser att svenskarnas endast tittar ungefär 30 minuter/dag på online TV, så förstår man dock att definitionen av online TV är snävare den vi har på MMS. Enligt, MMS rapport Rörliga Bilder 2014:2 avsätter vi nämligen i genomsnitt 91 minuter/dag åt att titta på TV och annan rörlig bild via Internet. I USA är skillnaden i tittartid som allra störst, men det beror inte på att man inte tittar på TV online utan istället på att linjär-TV-tittandet närmare 3,5 timme/dag. Vidare kan man konstatera att skillnaderna i tittartid är större i länder som Frankrike, Tyskland och Nederländerna än i länder med svagare infrastruktur.

Man påminns också om Kinas kraft när rapporten lyfter fram att online-populationen där är 470 miljoner människor, medan USA ligger tvåa med 179 miljoner och Indien trea med 135 miljoner. Märk då väl att detta handlar om dem mellan 16-64 år i respektive land. Sannolikt är Indien större än USA om man inkluderar alla unga eftersom Indiens unga befolkning både är mycket stor och uppkopplad.

Att Sverige under flera år betraktats som ett ”iPhone-land” är känt för de flesta av oss och att Android tagit marknadsandelar är heller inte okänt, men när jämförelserna mellan dessa länder görs ser man att mönstret till stor del består. Det är nämligen enbart fyra länder, där Iphone har en större marknadsandel än i Sverige. USA och Kanada är två av dess, men även där är Android nu större än IPhone/iOS.

Rapporten visar också en ranking av olika messaging services, vilken visar att Sverige ligger högt på två men relativt lågt på de andra. Sverige är tvåa efter Saudiarabien på KIK och sjua på Snapchat, vilket inte är oväntat med tanke på de jag kommenterade tidigare. Mer förvånande är att Sverige inte ligger på 10-i-topp på varken Viber som funnits länge eller Skype som ju är en svensk uppfinning.

Sverige ligger relativt lågt när streaming i förhållande till nedladdning, vilket självfallet beror på penetrationen av snabbt bredband.

Nåväl, jag hoppas denna lilla genomgång och reflektion gav dig något, men stanna inte här utan ladda ner rapporten och väg dess resultat mot egna erfarenheter. Den sätter igång en del och ger oss perspektiv på media-livet man lever.

Oavsett så är Sverige inte det digitala landet Annorlunda, utan snarare landet Lagom om man får tror dessa jämförelser. Jämför man på andra punkter är vi dock utan tvekan långt fram i den digitala transformationen.

Artikeln är skriven av

magnus_anshelm_MMS_2
Magnus Anshelm, VD på MMS