Är du tillräckligt optimistisk för att klara av utmaningar?

Det sägs att optimisten och pessimisten lika ofta har rätt, men att optimisten har roligare. Det är däremot inte den enda skillnaden, optimister har dessutom större sannolikhet att klara av utmaningar än pessimisten.

Om de utmaningar du möter verkar oöverkomliga kommer du sannolikt inte göra ditt bästa, och risken för misslyckande ökar. Men ju mer optimistisk du är, deto mindre oöverstigliga verkar utmaningarna.

Deprimerade människor kan i vissa avseenden betraktas som mycket pessimistiska och i deras ögon kan till synes vardagliga sysslor verka oöverstigliga. De två vanligaste sätten att börja hjälpa dessa människor innefattar att ändra den kemiska balansen i hjärnan så att sysslorna inte verkar så oöverstigliga, och sedan att hjälpa dem att klara av sysslor för att uppleva en känsla av åstadkommande. Effekten blir att nya sysslor inte verkar lika svåra att hantera och sakta kan de börja jobba sig ur depressionen.

För de som inte är deprimerade kan detta ändå lära oss en hel del om hur vi hanterar utmaningar och svåra saker i livet.

En pessimistisk person har ofta en negativ syn på såväl sin egen förmåga, som på hur olika situationer kommer att utvecklas. Sannolikheten för att saker kommer att gå deras väg är i deras ögon ganska liten. De gör därför ett ställningstagande om det är värt att anstränga sig, när det ändå inte kommer att bli som de tänkt sig.

Optimisten däremot betraktar sig själv och situationerna mer positivt, och ser möjligheter i utmaningarna. Genom att fokusera på det som kan bli bra och går att påverka så tar sig optimisten steg för steg vidare i att bearbeta och ta sig förbi utmaningen.

Så vad hur gör du då för att ha en mer optimistisk syn på dig själv och de utmaningar du möter? För jag utgår från att du är intresserad av att klara av de svårigheter som du tvingas hantera. Jag kommer att ge dig två tips för att öka din optimism och på sikt din tilltro till att du kan klara av svåra situationer:

1. Fundera på vad som är positivt i varje svår situation du möter. Vad är den möjlighet som ligger i varje utmaning? Har du en konflikt med en kollega så kanske det är en möjlighet att lära dig något om dig själv, eller hitta ett nytt sätt att förhålla sig till situationer. Du kanske till och med kan utveckla ett starkt och bra samarbete om du hittar en positiv lösning på konflikten.

2. Var tacksam över vad du har och klarar av idag. Oftast tänker vi inte på vad vi faktiskt redan åstadkommit, utan tuggar vidare på vår färd mot nya utmaningar. Men att någon gång per dag stanna upp och fundera på vad du faktiskt klarat av kan vara en bra metod för att få lite perspektiv. Dels kommer du se att du faktiskt klarar av en hel del saker, och dels kommer du se att saker faktiskt går din väg också. För att bli ännu mer konkret kan du vid slutet av dagen skriva ner en sak som du gjort riktigt bra. Det kan kännas futtigt, men när du sedan går tillbaka och läser kommer du förvånas över alla bra saker du gjort den senaste månaden.

En avslutande och viktig effekt av att ha en mer optimistisk syn på utmaningar är dessutom att du, när saker inte går riktigt som det var tänkt, ges en möjighet att utvecklas och bli bättre. Att dra lärdom av misslyckanden kräver nämligen att på ett optimistiskt sätt kunna betrakta det som hände. Där en pessimist kort nöjer sig med att konstatera att “det kunde man ju räknat ut från början” kan optimisten bli en student och lära sig att inte göra samma misstag igen. Optimisten har därför inte bara roligare, utan bidrar i både uppgång och nedgång till sin egen personliga utveckling.