Är du en digital inföding?

För 15 år sedan myntades uttrycken ”digitala infödingar” och ”digitala invandrare” för att förtydliga skillnaden mellan personer som är uppfödda i en digital värld och de som flyttat in i den digitala världen. Men trots att 92% av ungdomar idag använder internet dagligen kan inte alla anses vara digitala infödingar. Det handlar nämligen om förmågan att enkelt kunna navigera och ”känna sig hemma” i den kultur som den digitala världen utgör, något som inte är beroende av ålder.

Den digitala världen kan anses utgöra en kultur parallell med de nationella kulturer som vi lever i. Att förstå och på ett enkelt sätt kunna delta i en kulturs aktiviteter är grunden i att anses vara en inföding. Så när vi pratar om den digitala världen handlar det om precis samma saker, att kunna förstå, delta och navigera i den digitala världen på ett enkelt sätt.

Läs även: DA-podden: allt är inte förlorat fast du är äldre bara du vågar slappa fram den digitala generationen

Det handlar samtidigt om den egna identiteten. En digital inföding använder internet för att skapa och befästa sin identitet, något som inte bara kan göras genom att gå in på Facebook två gånger om dagen. Din identitet är något mer omfattande som handlar om vem du själv ser dig som och hur du vill att andra ska uppfatta dig. Det handlar om var och när du syns, med vilka andra (individer och organisationer) du associerar dig med och vad du väljer att presentera för omvärlden.

En stor skillnad syns dock mellan de som växte upp med stationära datorer och de som växte upp med mobila enheter. Att kunna ha internet med sig och därmed vara mer eller mindre konstant uppkopplad utgör en viktig plattform för att kunna skapa en identitet i en digital värld. När du ständigt har en internetuppkoppling tillgänglig tenderar du dessutom att oftare vända dig till internet för att få svar på frågor, samtala med vänner och underhålla dig själv. Successivt blir närvaron på internet vardag, och du genomför allt fler aktiviteter genom internet. Att beställa en taxi gjordes tidigare genom telefon, medan du idag beställer den via telefonen. Du skickar hellre ett meddelande än ringer personer, eftersom du dels snabbare kan få svar (om personen är upptagen) och det finns en spårbarhet.

Digitala infödingar är heller inte bundna av fysisk närhet för interaktion. Att ha vänner över hela världen blir allt vanligare, och kontakten upprätthålls dagligen genom samtal och meddelanden via internet. Det vanligaste sättet att träffa nya vänner på internet är genom sociala medier och onlinespel, något som 57% av tonåringar har gjort visar en studie från Pew Research Center, en organisation som studerar digitala mönster.

Även om inte ålder är den enda faktorn för att avgöra om en person är en digital inföding eller inte, så är det en starkt bidragande faktor. Unga idag har haft tillgång till, och interagerat på internet sedan mycket unga år (ibland redan innan de fötts) och har därför större möjlighet att skaffa sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att betraktas som digital inföding. Du som tillhör en äldre generation får sannolikt acceptera det faktum att du alltid kommer bli betraktad som en digital invandrare. En person som flyttat in i den digitala världen i vuxen ålder, och som trots ihärdiga försök sannolikt aldrig kommer ha samma känsla för internet som dagens unga uppvisar.