Är du ditt eget största problem på jobbet?

Många menar att de inte trivs på jobbet, att chefen inte fattar eller att arbetsuppgifterna är tråkiga. Men felet kan bero på dig själv. Här kommer därför tre tips för att trivas bättre, eller i alla fall minska risken för vantrivsel.
Ofta när människor klagar på sitt jobb så finns det många saker som de själva kan göra för att påverka situationen. Det gamla ordspråket ”det är inte hur man har det, utan hur man tar det” kan faktiskt ha större påverkan än du först kanske trott. Därför kommer här tre tips för hur du kan ”ta saker bättre” och känna dig mer tillfreds med ditt jobb.

1. Ta inte saker för personligt

Att få negativ feedback eller i uppgift att göra om ett arbete betyder inte att du som person är värdelös. Allt för ofta är det lätt att dra slutsatser som ”jag har gjort så gott jag kan, alltså är jag inte tillräckligt bra”, eller ”varför frågade de mig om det här till att börja med om de ändå inte är nöjda med resultatet?”.
Men att få negativ kritik eller feedback om att det jobb du gjort inte är tillräckligt bra betyder inte att allt du gjort är förgäves. Snarare ger det dig en möjlighet att lära dig, dra erfarenhet av det arbete du gjort och skapa ett bättre resultat. Att du fick uppgiften beror på att företaget och chefen tror på dig och att du kan göra ett bra jobb.
Genom att inte ta saker personligt, utan professionellt, kan du ta ett (eller ett par) steg tillbaka och mer objektivt betrakta det jobb du gjort. Det kanske finns delar av det du gjort som du själv håller med om skulle kunna bli bättre om du lade lite mer tid och fokus där. Dessutom kommer det göra dig mindre stressad och förhoppningsvis känna att du utvecklas i ditt jobb.
Läs även: 4 saker som krävs för att trivas på jobbet

2. Inse att saker tar tid

När du kommer med förslag på förändringar så tar det oftast lång tid innan dina förslag blir verklighet. Trots att både du och din chef uttryckt stor entusiasm och ser ett tydligt värde i ditt förslag. Men sedan ska det finnas plats i budget, det ska skrivas förslag och projektplaner och sedan tar det ändå tid innan förändringarna kommer igång. Men i alla organisationer så tar förändringar tid, eftersom det inte bara är du och din chef som företaget behöver ta hänsyn till.
Försök se det positiva i att företaget lyssnar till dina förslag och arbetar för att realisera dem. Samtidigt är du nog glad att förslag från andra håll i organisationen granskas så att inte alla pengar försvinner i projekt som inte driver verksamheten framåt. Att ha en solid plan för företagets utveckling är en grundförutsättning för att du kommer fortsätta ha ett jobb på företaget.
För många som driver en digitaliseringsagenda på sina företag kan det här verka som en dödsstöt. Många lever med uppfattningen att “Om företaget inte omedelbart ställer om sig för att möta de nya digitala utmaningarna kommer det ofrånkomligen leda till att företaget går under.” Men andra företag i er bransch brottas med samma utmaningar, och även om du byter företag så kommer du behöva leva med att projekt tar tid.

3. Ta tag i saker själv

Ofta klagar människor över att det händer för lite, att ingen gör ”det där” eller att ”ingen” tar ansvar. Vilket ansvar tar du själv för att saker blir gjorda? Det handlar så klart inte om att det alltid är du som ska göra de där tråkiga sakerna som att plocka ur diskmaskinen eller lyfta frågan om att maila på kvällar och helger. Men se din del i helheten, klagar andra på att du ”aldrig gör något” så kanske det är dags att göra saker mer offentligt. Plocka ur diskmaskinen när andra tittar på, eller använd automatsvarsfunktionen på mailen för att markera att du inte är tillgänglig. Det kan till och med vara på sin plats att prata med chefen om vilket ansvar som förväntas, och vilket ansvar som tas. På många företag sköts många ”hygienuppgifter” av en eller ett fåtal personer, och när dessa är borta så undrar alla varför inget händer. Lyft upp frågorna öppet och gör det tydligt vem som faktiskt gör vad. På så sätt blir det svårare att klaga på att ”ingen” gör något, i synnerhet inte om du själv är en del av problemet.
Det finns så klart flera tillfällen när det helt enkelt är dags att byta jobb. Det kanske är så att du inte tycker arbetsuppgifterna är roliga, eller att chefen faktiskt inte är bra. Men testa först att se om felet med arbetsplatsen ligger hos dig själv. Det vore ju tråkigt att lämna en arbetsplats bara för att upptäcka att du har samma problem på nästa ställe.