Är du digitalt mogen?

Inom kommunikation, strategi och digital närvaro finns det många begrepp. Begrepp som kan vara lite flummiga och irriterande otydliga. Digital mognad är en av dem och jag undrar ibland vad detta begrepp egentligen innebär. Vem är det som bestämmer om ett företag är digitalt moget? Pratar man om tiden innan man tar på sig de stora stövlarna och beger sig ut i den digitala skogen då man gör allt förberedande arbete? Eller pratar man om en digital mognad som man förtjänat för att man stövlat ut i träsket, banat väg och skaffat sig alla verktyg, all kunskap och satt all strategi och tagit marknaden med storm?

För mig handlar det om att prata digitala möjligheter och digitala framgångar istället.

Ett företag kan ha bästa förutsättningarna för att lyckas inom sociala medier, men det betyder inte att man är mogen. Att ha nått framgång för att man jobbat hårt och smart behöver inte heller betyda att man är digitalt mogen – för det beror helt på hur vi värderar ordet mogen. Att ligga före sin tid och tänka utanför den digitala skogen och våga stövla utanför normer och förväntningar ser jag snarare som en digital förändring, en ny era.

Så jag tror att mognad handlar om vem man pratar med. Ett företag kan vara digitalt moget för person A, medan person B ser på det med andra ögon. En digital mognad utgår från personens synsätt och värderingar – inte från en generaliserad mall som anses vara korrekt att följa.

Däremot har det visat sig att företag som ligger i en digital framkant också är mer framgångsrika. 

“Good communication is as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after.”
– Anne Morrow Lindbergh