Är det möjligt att nå ut med sitt budskap på Snapchat?

Går det att nå ut med ett budskap i en bild eller film som visas i 10 sekunder? Det hoppas nog de företag som börjat marknadsföra sina produkter och tjänster på Snapchat. I denna artikel ger Smampion och studenter vid Uppsala universitet oss svaret.
Studenter vid Uppsala universitet har i en kandidatuppsats undersökt huruvida Snapchat kan fungera som ett verktyg för företag att bygga sitt varumärke och skapa engagemang hos konsumenterna.
Studien visar att Snapchat är ett relativt svårt medium för företag att använda sig av idag. Mottagarna ser nämligen Snapchat som mer privat än andra sociala medier och menar att de endast följer sina närmaste vänner. De anser därför att det inte finns utrymme för företag i deras flöde. Dessutom befinner sig majoriteten av Snapchats användare i åldrarna 12-25, vilket företag måste ha i åtanke och därefter anpassa innehållet.

Går det att nå ut med sitt budskap på 10 sekunder?

Undersökningen visar att möjligheten att nå ut med budskapet på 10 sekunder är stor men att det stora misstaget som det visade sig att företag gjorde var att de missförstod sin målgrupp. De skapade ett allt för lekfullt innehåll i hopp om att det skulle kännas äkta. Våga vara transparenta och visa sådant som kanske inte väntas av er.

Hur når man ut till denna målgrupp?

“För att effektivt nå denna målgrupp så skulle exempelvis innehållet kunna vara av karaktären “bakom kulisserna”. Deltagarna i undersökningen var nämligen alla eniga om att de vill ha ett innehåll som inte visas på andra sociala medier eller kommunikationskanaler. De vill ha en ärlig och transparent användning där företaget t.ex. visar produktionsprocessen från start till slut utan filter”, säger Ellen Nodbrant som är en av studenterna som genomfört studien.
Sammanfattningsvis påvisar undersökningen att det är mycket svårt för företag att kommunicera med användarna så som användarna själva kommunicerar med varandra, vilket gör det komplicerat att vara aktiv på mediet för företag.
När vi frågar Ellen kring vilka konkreta tips hon kan ge utifrån undersökningens omfattning, svarar hon:
“Några konkreta tips att fundera över när man vill framföra sitt budskap till målgruppen, som befinner sig inom konsumentåldern, är att anpassa innehållet efter det faktum att alla deltagarna i studien visade ett stort miljö- och samhällsintresse. De menade nämligen att innehållet från företag inte var intressant nog eller inte riktat till deras egen målgrupp då det kändes allt för lekfullt. Ett tips är att visa verksamheten på ett sätt som konsumenterna inte sett tidigare utan allt för mycket filter och emojis.”
Snapchats innehåll kännetecknas av att vara “live” eller “här och nu”, vilket enligt undersökningen är knepigt för företag att åstadkomma.

Hur skapar man en Livekänsla?

Ellen föreslår att, vill man skapa livekänslan bör man alltså satsa på att visa företagets kärnverksamhet eller åtminstone ge följarna exklusivt material. Detta är viktigt att man anpassar efter bransch och verksamhet, kanske till exempel visa på en ny kollektion innan de visas på andra sociala medier om du befinner dig i modebranschen men även arbetet bakom hur ett plagg blir till med allt från skisser till tillverkningsprocessen. Här får man hitta vad som passar sin bransch bäst.
Snapchat är trots allt ett av de snabbast växande medierna idag. Det är därför, trots komplexiteten, viktigt för företag som använder det att hitta ett fungerande sätt att förmedla sitt budskap då en stor målgrupp befinner sig här.
Ellen Nodbrant och Maria Parfält heter de två studenterna som genomfört studien. Hela den intressanta uppsatsen finns här att tillgå för en vidare fördjupad läsning.