Är det här framtiden för publicister och innehållsleverantörer?

Nu lanseras den nya AI-tjänsten Pi, som kan mäta och förutspå engagemang hos följare i sociala medier och även skriva inlägg. Betyder det att publicisternas jobb snart är överflödigt?
Det är företaget Post Intelligence, som skapades av två tidigare chefer på Google som står bakom den nya sociala marknadsföringstjänsten Pi. Med utgångspunkt i ett kraftfullt AI kan Pi mäta och bedöma hur engagerade dina följare är på sociala medier.
Pi läser av och mäter användares profiler och historik av att publicera inlägg, gilla och kommentera i olika sociala medier. Baserat på den informationen görs sedan en uppskattning av användarens engagemang, samt ger rekommendationer för vad som krävs för att öka engagemanget för ditt företag. Pi kan till och med själv skapa dessa inlägg, och kan på så sätt helt ta över flera roller inom marknadsföringen. Såväl publicister som innehållsskapare av olika slag riskerar plötsligt att bli brädade av en AI.
Hur användarnas engagemang förändras till följd av ett inlägg förutspås på en 10-gradig skapa där 0 innebär ett minskat engagemang och 10 innebär en engagemangsboost. Pi kan redan idag förutspå reaktionerna hos användarna med 85% säkerhet, och sannolikt kommer denna siffra att öka i takt med att mer information samlas in.
Pi har med andra ord enorm potential, och kan på sikt komma att revolutionera den digitala marknadsföringen som genom exempelvis Twitterbots och chatbots redan sett en stor ökning i datorgenererade inlägg och interaktioner.