Är Blockchains det nya heta för marknadsförare?

På NextM förra veckan pratade Nic Hodges, tidigare medarbetare på GroupM, om Blockchains, och hur de kan påverka utvecklingen inom marknadsföring. Men först måste vi förstå vad blockchains är.
Blockchains är en ny typ av databas som syftar till att vara decentraliserad, opåverkbar och såväl säker som privat. Att du hört talas om blockchains beror förmodligen på att Bitcoin-systemet är byggt på det, just på grund av dess egenskaper.
Decentralisering:
Systemet är byggt på flera olika datorer som är sammankopplade i ett nätverk. Varje given tidsenhet (ex. 10 min) läggs all information som adderats till varje dator i ett separat segment som sedan kopieras ut till alla andra datorer i nätverket. På så sätt är den data som finns lagrad aldrig äldre än tio minuter, och skulle en dator slås ut är informationen fortfarande säker på de övriga datorerna i nätverket.
Opåverkbar:
Varje tidssegment körs genom en hashing-maskin, som skapar en unik 256-bitars kod baserad på den data som finns i segmentet. Om någon data skulle ändras, genereras en annan hash-kod. På så sätt är det enkelt att kontrollera om informationen i ett segment har ändrats, vilket tyder på ett dataintrång.
Säker och privat:
All data som läggs till signeras av individen som skriver. Signaturen sker med en personlig kod, som är privat. Dock har övriga personer i nätverket en publik version av den privata koden, som används för att verifiera individen som lagt till data. På så sätt kan ingen förfalska en signatur (eftersom koden är privat), men alla kan verifiera signaturen.
När det kommer till marknadsföring finns det flera användningsområden för blockchains. Ett tydligt exempel är utmaningen för nyhetssajter att ta betalt för sina artiklar. Det är idag allt eller inget som gäller, men genom en blockchain-lösning går det att dela upp en artikel, eller en video, i flera mindre bitar, som sedan kan betalas för separat. Användarna kan då själv välja om de vill läsa/se vidare eller om de är nöjda. Inga fasta kostnader, utan hela flödet blir i det fallet ”on demand”, något som ligger väl i tiden.
Det går även att koppla annonsering till en betalningslösning i en blockchain, genom att användaren kan välja att betala med pengar eller genom att få se reklam. Genom att användaren har sin personliga kod, går det även att koppla användardata till kontot för att på så sätt se till att annonserna är riktade och relevanta för den specifika användaren. Genom säkerheten i blockchains minskar även risken för annonsfusk och det är mycket enklare att följa annonsers synlighet, attribution och i slutänden resultat.
Blockchains är fortfarande i sin linda, men används av bland annat Estland för att hantera all passdata, av brittiska hälso- och sjukvårdssystemet för att säkra patientdata, samt av transportföretaget Maersk för att vid varje givet tillfälle ha full koll på sina hundratusentals containrar som rör sig över hela världen. Så nog finns det utrymme för att utforska fördelarna med blockchains även i marknadsföringsvärlden.