Är Big Data orsaken till att företagets styrelse fattar fel beslut?

En nyligen publicerad studie från Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) och American Institute of CPAs (AICPA) avslöjar att en majoritet av företagsstyrelser fattat felaktiga strategiska beslut de senaste tre åren. Resultaten kommer av en undersökning som gjordes på styrelsenivå på internationella bolag från 16 olika länder. Företagets strategiska beslut är i många fall kritiska för företagets fortlevnad, och beslutsprocesserna i många företag behöver därför förbättras.

En av huvudanledningarna till att fel beslut fattades var att den tillgängliga informationen inte var tillförlitlig. Det menar hela 80% av de deltagande styrelseledamöterna. Det fanns, menar de, helt enkelt för mycket information att ta hänsyn till, och då värderades vissa typer av information högre än andra baserat på magkänsla eller hörsägen.

Läs även: För att tänka rationellt måste du vara emotionell

Vad vi ser är en negativ konsekvens med Big Data, att ha för mycket information tillgänglig gör att vi får svårare att värdera informationen och fatta rätt beslut. Vår beslutsprocess rör sig då från att vara ett informerat beslut till att bli ett emotionellt beslut. För när vi inte vet vilken information vi ska lita på, så litar vi på vad vi känner inför beslutet. Hela 42% av deltagarna i studien menade att de hade förlorat konkurrenskraft på grund av att de varit för långsamma att fatta beslut. Det tog helt enkelt för lång tid att förhålla sig till den stora mängden information.

Ytterligare anledningar till att felaktiga beslut fattades var omfattande byråkratiska processer, problem med att lita på kollegor och medarbetare samt att belöningar inte låg i linje med företagets mål. Alla dessa saker är i sig oroväckande eftersom de borde vara grundstenar i företagets beslutsprocess. Om du inte kan lita på dina kollegor och medarbetare kommer mycket tid och energi gå åt till att kontrollera deras arbete istället för att sköta ditt eget. Om du belönar beteenden och resultat som inte ligger i linje med företagets mål kommer inte kritiska uppgifter att genomföras och företaget utvecklas åt fel håll.

Läs även: Chefen och målen – hur styr man med mål?

Slutsatsen blir därför densamma som Sandra Yxne menade på webbanalysdagen: Mät bara sådant som du är beredd att agera på! All information är nämligen inte relevant i beslutssammanhanget. Det svåra är att veta vilken information som är relevant, men det är därför företag har analytiker som bearbetar informationen och levererar relevant beslutsunderlag till styrelsen. Låt analytikerna göra sina analyser så att styrelsen kan göra sitt jobb – att fatta strategiskt riktiga och viktiga beslut för företagets utveckling!