Aptilo och Inizio inleder samarbete kring geolokaliserade mobilundersökningar

Att få gratis tillgång till Wi-Fi i publika miljöer som gallerior, flygplatser och caféer är numera en självklarthet. Men för platsägare som delar ut sin Wi-Fi innebär det ofta kostnader samtidigt som intäkterna för tjänsten minskar. I ett samarbete mellan Aptilo och Inizio ska man nu ändra på det genom att erbjuda “location based mobile surveys” dvs geolokaliserade mobilundersökningar.
Platsägare får rikta in sig på att indirekt tjäna pengar på Wi-Fi i form av ökad kundlojalitet och möjligheten att sälja t ex riktad och plats-baserad marknadsföring mot användarna. Användarna tar gladeligen emot riktade annonser och lämnar information om sig själva i utbyte mot bra och gratis Wi-Fi, de har själva blivit produkten.
Aptilo Networks och det digitala analysföretaget Inizio lanserar idag ett undersökningssamarbete. Personer som loggar in på Wi-Fi kan få några korta frågor om upplevelsen på platsen t ex om de sett ett visst reklambudskap på platsen. Leveransen sker i en översiktlig dashboard-lösning till beställaren (t ex annonsör eller butiksägare). Resultatet används för affärsutveckling, annonskvitto eller nöjdkund-index.
Fördelarna med lösningen är att beställarna får data kring hur publiken uppfattar varumärket direkt i samband med kontakten. Lösningen kombinerar den plats-baserade marknadsundersökningen med kundsegmentering och beteende data som medger skarpare och djupare insikter.
– Inizios metod och Aptilos lösning innebär ett stort steg framåt när det gäller att komma närmare kundupplevelsen både när det gäller datakvalitet och för att förstå kundbeteende i samband med köpbeslutet. Aptilo är just den progressiva partner med stabil teknisk plattform som möjliggör detta, säger Mikael Larsson på Inizio.
– Tack vare den lösning som Aptilo och Inizio tillsammans har utvecklat ger vi platsägarna möjlighet att tjäna pengar på sina Wi-Fi tjänster på ett helt nytt sätt. Insikter om användarna med den här precisionen och kvalitén betingar ett högt marknadsvärde, säger Jan Sjönell på Aptilo.