Apsis ProspectEye väljer Digital Element

Digital Element som är en leverantör av teknik för IP-baserad geografisk lokalisering har sålt sin lösning till Apsis ProspectEye som infört systemet NetAcuity Edge för hyperlokal IP-geografisk lokalisering i syfte att förbättra informationen från webbtrafiken och förbättra kvaliteten på leadsgenerering och målinriktad marknadsföring.

Den automatiska lösningen för leadsgenerering från APSIS ProspectEye övervakar webbtrafiken och ger detaljerad information om besökarnas beteenden. Systemet används för att förstå de specifika produkter och tjänster som besökarna är intresserade av. Systemet kan även ta reda på hur besökande organisationer är uppbyggda och hjälper till att maximera säljeffektiviteten genom identifiering av viktiga beslutsfattare, vilket ökar relevansen i uppföljande aktiviteter.

Genom teknik för IP-baserad geografisk lokalisering kan APSIS ProspectEye ta fram korsreferenser till sin omfattande databas med företags IP-adresser och ytterligare geografiskt baserad information. Informationen kan integreras med kundens CRM-system så att APSIS ProspectEye AB kan fastställa om besökarna är kunder eller potentiella kunder. Leads med hög potential kan sedan identifieras och erhålla riktade svar skräddarsydda efter geografisk plats.

²Det var avgörande för oss att välja en IP-teknikleverantör med förmåga att ge exakt och detaljerad geografiskt baserad data som komplement till kvaliteten på den organisationsmässiga insikt som vi erbjuder. Digital Element har den bästa täckningen i Europa och den mest avancerade tekniken för geografiskt målinriktad marknadsföring ­ det perfekta valet för den som vill förbättra sin leadsgenerering. Sedan vi integrerade den här tekniken har vi sett en kraftig förbättring vad gäller IP-täckning och bättre precision i vår riktade marknadsföring², förklarar Mathias Thulin, Commercial Product Manager hos APSIS ProspectEye.