Apple köper företag som sysslar med ögontracking i 3D-miljöer

Nyligen blev det klart att Apple köper upp det tyska företaget SensoMotoric Instruments (SMI) som utvecklat en metod för att läsa av hur ögat fokuserar i 3D-miljöer. Sannolikt något för Apples AR-satsning.
SMI grundades redan 1991 av två forskare från FU Berlin som ett resultat av forskning inom medicin och teknik. För fem år sedan introducerade de 3D-ögontracking för att kunna analysera realtidstittande i virtuella miljöer. De har sedan arbetat vidare på tekniken och kom förra året med en metod för att automatiskt analysera videor av ögonrörelser. Metoden kallas ASGM och kan sammanställa och analysera enorma data om var personer tittar på mycket kort tid.
Apple kommenterar givetvis uppköpet på sitt sedvanliga sätt: ”Apple köper upp små teknikföretag då och då, och generellt sett diskuterar vi inte våra syften och planer”. Däremot är det rimligt att anta att uppköpet ligger i linje med Apples stora satsning på AR. De har den senaste tiden gjort ett flertal uppköp inom områden som skulle kunna användas i det sammanhanget. Bland annat företaget Emotient som genom ansiktsavläsning kan avgöra vilken av de sju universella känslorna en person upplever (glädje, förvåning, ilska, avsmak, sorg, rädsla och förakt).
Läs även: IKEA satsar på AR tillsammans med Apple
Att kunna följa ögats rörelser i 3D-miljöer, och även kunna analysera massor av människors upplevelser samtidigt är med största sannolikhet ett viktigt tillskott för att kunna förfina och dra relevanta slutsatser av Apples AR-utveckling. I synnerhet när de nu inlett ett omfattande samarbete med IKEA kring just AR. Att då kunna leverera feedback och analys av hur användarna rör sig i miljöerna blir kritiskt för båda företagen.