Apple hypear – men lämnar oss utan en positiv känsla

I den digitala marknadsföringen så uppmärksammas gärna hur mycket bättre den senaste produkten eller modellen är jämfört med tidigare. Det är ett logiskt och rationellt förhållningssätt där du får bättre prestanda för en något högre prislapp. Men i dagar som dessa, när Apple lanserar nya produkter för en exalterad publik, ser vi att kundernas känslor inför produkter är viktigare än någonsin. För om logiken är det som ger oss rätt beslut, så är det känslorna gör att beslutet känns rätt.

Läs även: Nya Apple Pencil, Apple TV och börskursen (vad hände egentligen?)

Det är vårt logiska sinne som säger till oss vad som är rätt och riktigt, som drar raka streck och visar med pilar och diagram vilket beslut som är mest fördelaktigt. Men det är våra känslor som gör att det blir roligt, känns motiverat och som skapar en positiv känsla kring det där beslutet. Om vi inte får en positiv känsla av en produkt så kommer vi nog inte att fatta beslutet att skaffa den. Men vad är det då som skapar en positiv känsla?

Länge har orden ”nytt, ny och nyhet” varit de ord som väcker störst uppmärksamhet hos människor. Men när vi idag bombarderas av ”nyheter” hela tiden så väcker inte det samma känslor av att kunna vara ”först med det senaste”. Idag är det snarare ord som ”unik”, ”personlig” och ”hemlig” som drar blickarna till sig. Det hela handlar egentligen om att vi vill sticka ut från mängden. Att förvisso vara först, men framför allt att vara ensam om en produkt, skapar en känsla av exklusivitet. Vi har något som ingen annan har.

Det här är inga nyheter för de som jobbar med marknadsföring, men ändå är det påfallande ofta som fokus ligger på att vara ”bättre” eller ”snabbare” än konkurrenter eller tidigare versioner. Det är här Apple gör annorlunda. De ”råkar” släppa lite rykten, och omgärdar sina nya produkter med en känsla av mystik. Journalister och lekmän lägger timmar på att försöka få reda på fakta och vilka rykten som faktiskt stämmer.

Läs även: Apple har gjort det igen – hypen kring deras kommande event toppar

Det svåra kommer i att sedan leva upp till förväntningarna. Apple har länge legat i framkant av teknikutvecklingen, och presenterat produkter och tjänster som vi inte riktigt trodde var möjliga. Nu lanserade Apple visserligen en uppdaterad version av SIRI som gör att vi kan styra vår TV med rösten, något som helt klart känns som taget ur science fiction. Men den övergripande känslan av något världsunikt, nytt och fräscht fanns ändå inte där. Resultatet blev att den hypeade känslan övergick i besvikelse och lämnade en lite fadd smak i munnen. Det fanns få nyheter som kan ge konsumenterna en känsla av unik och exklusiv, vilket lämnar plats för nya aktörer. Vilken produkt har du som kan ge dagens konsumenter en positiv känsla av ”unik” ”personlig” och ”exklusiv”?