Apple gör det enklare att spåra hur appar upptäcks

I den senaste uppdateringen av App Analytics gör Apple det möjligt att se hur en användare hittade till en app. Resultaten gör det enklare att se till att just din app laddas ner oftare.
App Analytics är ett gratis verktyg för apputvecklare att följa hur deras appar presterar. Med data som användarengagemang, monetärt värde samt effektivitet av marknadskampanjer tillhandahåller systemet grundläggande information till alla utvecklare. Nu utvecklar Apple den tillgängliga data och lägger till fyra nya mätpunkter:

  • App Store Browse – som visar vilka nedladdningar som från topplistor och kategorier inne i App Store
  • App Store Search – som visar vilka nedladdningar som kommer av att användaren sökt på namnet i App Store
  • App Referrer – Som visar vilka nedladdningar som kommer via en rekommendation i en annan app
  • Web Referrer – Som visar vilka nedladdningar som kommer via hänvisning från en hemsida (funkar dock bara via Safari i iOS)

All data visas i överskådliga grafer inne i App Analytics och tanken är att utvecklare enklare ska kunna påverka hur deras appar upptäcks. Kanske behöver sökorden inne i App Store justeras, eller är vissa app-samarbeten mer effektiva än andra.
Många använder tredjeparts-analyser av hur väl deras appar presterar, eftersom dessa oftast ger mer omfattande information än App Analytics. Dock är uppgifterna i App Analytics förstahandsinformation som kommer direkt från App Store, och med de nya uppdateringarna kan det bli mer relevant att i första hand vända sig dit snarare än till tredjepartslösningar för att få relevanta data.
Det ryktas om att Apple avser göra om App Store i samband med årets WWDC i början av juni. Förändringen misstänks påverka hur appar syns i App Discovery baserat på deras ranking. Den nya uppdateringen kan då vara ett sätt att ge utvecklare chansen att förbättra sina appar inför de kommande förändringarna.
Dock är det inte lång tid kvar innan WWDC, så de utvecklare som vill öka nedladdningsfrekvensen för sina appar bör omgående börja studera den nya informationen och jobba på att utveckla synligheten.