Apple förlorar mot Google i mobilen – Chrome mer populär än Safari

Googles webbläsare Chrome är mer populär än Apples Safari hos världens mobilanvändare. .

Adobe Digital Index har analyserat 600 miljarder webbplatsbesök och i den nya rapporten visar hur den globala användningen av mobila enheter och webbläsare ser ut.

chrome_storre_1

Chrome vs. Safari

Under föregående år gick Chrome om Safari sett till användning av webbläsare via smartphones. Bland iOS-enheter ökade användningen av både Safari och Chrome jämfört med föregående år (34 procent för Safari och 19 procent för Chrome). En separat undersökning av Adobe visar att Iphone-användare föredrar den förinställda Safari-webbläsaren (44 procent), medan 33 procent föredrar Chrome.

chrome_storre_2

Smartphones vs. surfplattor

Smarta mobiler står för 76 procent av alla sidvisningar via mobila enheter (Iphone 46 procent, Android 30 procent) medan surfplattor står för resterande andel (Ipad 18 procent, Android 5 procent). Besök från Ipad och OS X gick ner med 7 respektive 5 procent jämfört med föregående år. Inköp via mobila enheter skedde i 56 procent av fallen via smartphones (38 procent Iphone, 17 procent Android-telefoner) och 44 procent via surfplattor (37 procent iPad, 6 procent Android-surfplattor).