Appen som ger individen kontroll över sina personuppgifter

Det tyska telefonbolaget Telefónica meddelade nyligen ett partnerskap med det brittiska bolaget People.io. Syftet är att ge Telefónicas kunder tillgång till en app som låter dem kontrollera sina personuppgifter.
People.io har tagit fram appen O2 Get, som ger användaren möjlighet att kontrollera vem som får tillgång till personuppgifter genom appen. Användaren kan koppla ihop O2 Get med sitt mailkonto och ge tillåtelse att visa vilka företag som användaren får mail från. Användaren får dock bara kontroll över data som genereras i eller till appen, men det är ett första steg mot att följa EUs nya datalag GDPR menar Pam Dixon, VD på World Privacy Forum.
Läs även: GDPR-expertens fem tips för att följa den nya lagen
Vanligtvis hör telefonbolag till de som samlar mest data om individer. Såväl positionsdata som personlig information av olika slag samlas in och används sedan för att skapa inkomster för företagen. Genom den nya lagen måste dock användaren godkänna såväl insamlandet, som hur deras personuppgifter används, något som skapar helt nya utmaningar för såväl telefonbolag som andra företag som lever på att samla in och sälja data om personer vidare.
Dock kan den nya lagen skapa nya affärsmöjligheter, något som en talesperson på Telefónica menar är grunden till deras samarbete med People.io. Telefónica menar att GDPR innebär en möjlighet för företaget att positionera sig som ett företag som värnar om individers integritet. Det är något som flera bedömare tror inom kort kan bli en framgångsfaktor, i synnerhet i USA där diskussioner kring individers privatliv fått stort fokus i och med lagen som gör det möjligt för internetleverantörer att sälja browserdata utan användarens tillstånd.
Läs även: Nu är det klart att kundernas internethistorik får säljas till vem som helst
Appen O2 Get samlar i nuläget in användardata för att kunna leverera personifierade annonser i appen. I utbyte får användaren värdecheckar på exempelvis Starbucks, Amazon och iTunes, checkar som betalas av de reklamintäkter som Telefónica får via appen. I framtiden hoppas People.io och Telefónica att även annan data än mailuppgifter kan kopplas till appen. Såväl IoT-enheter (klockor och träningsarmband etc.), som musiktjänster och finansappar skulle kunna kopplas ihop med O2 Get för att ge mer detaljerad information om användarna.
Appen finns sedan tidigare i Storbritannien och har laddats ner av ca 400.000 personer. Genom samarbetet med Telefónica blir den nu tillgänglig för ytterligare 44 miljoner människor, och även om det inte är ett krav, räknar Telefónica med att många kommer vara intresserade av appen. Inte minst eftersom Tyskland är det land i Europa som har hårdast kontroller kring just personuppgifter, och medvetenheten är stor hos befolkningen kring just integritetsfrågor.
Även om appen endast ger kontroll över en begränsad mängd användardata är det ändå en tydlig markering att företag behöver börja tänka annorlunda. Personuppgifter tillhör i den nya lagen individen, och att hävda att du som företag har rätt till de förstahandsuppgifter du samlat in kommer inte längre vara tillåtet. Frågan är om alla företag har förstått vidden av den nya lagen, det är omfattande förändringar som många behöver göra innan de med säkerhet kan säga att de agerar i enlighet GDPR. Utanför O2 Get är det fortfarande mycket stora mängder data som Telefónica samlar in, något som de också måste få kontroll på före den 25 maj 2018.