API:er dolda hjältar vid digital transformation

För att skapa ett större värde för företag måste IT-avdelningar se till att eliminera datasilos genom att integrera alla applikationer, data och enheter – oavsett vilket decennium de byggdes in. Låt därför API:er lägga grunden för er digitala resa, skriver Rolf Hall på Salesforce.

Enligt MuleSoft’s Connectivity Benchmark Report 2019 anser majoriteten av deltagarna i undersökningen (59%) att deras team har svårt att införa ny teknik på grund av sina gamla tekniksystem. Enligt samma undersökning säger nästan hälften av de tillfrågade att mer än 800 applikationer används över hela deras verksamhet, men bara 29 procent är för närvarande integrerade tillsammans och således fångar värdefull data i vertikala silos. Så kan vi inte ha det.

Företag och organisationer använder allt mer teknik i sin strävan efter att genomgå digital transformation. Man letar efter lösningar som kan hjälpa till att förstå sina kunder bättre, ge differentierade upplevelser i olika kanaler och fungera mer effektivt i realtid. Som ett resultat investerar branschen alltmer i framväxande tekniker som artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT) och big data. Men det är svårt att integrera ny teknik i organisationer som fortfarande förlitar sig mycket på äldre system och infrastruktur – den oftast rapporterade utmaningen när det kommer till digital transformation.

Om branscherna fortsätter att förlita sig på central IT för varje projekt kommer organisationer att falla långt efter konkurrenter och flinka startups. I stället måste branschen se IT som en strategisk affärspartner som ger dem möjlighet att själv tjäna och driva innovation framåt. För att skapa ett större värde för företaget måste våra IT-avdelningar ges utrymme att eliminera dessa vertikala datasilos genom att integrera alla applikationer, data och enheter – oavsett vilket decennium de byggdes in.

För att organisationer ska lyckas med digital transformation är en API-strategi avgörande. Från att låsa upp värdefull data till att påskynda utvecklingstiden är API: er dolda hjältar i dagens digitala värld. För att denna vision ska bli verklighet måste IT implementera API-strategier som paketerar befintlig data och kapacitet som upptäckbara och återanvändbara tillgångar. Genom att skapa återanvändbara tillgångar gör IT det möjligt för den bredare verksamheten att öka den totala leveranshastigheten och kapaciteten. Organisationer som experimenterar med API:er hittar redan framgång. Till exempel är den genomsnittliga intäktsvinsten som tillskrivs implementeringen av API:er hela 25 procent.

Artikeln är skriven av:

Rolf Hall
Vice President Solution Engineering
Salesforce