Användarupplevelsen driver på satsningar inom AI

En ny kartläggning från IPsoft bland 100 beslutsfattare på svenska storbolag och myndigheter visar att 9 av 10 påbörjat satsningar på AI-projekt. Drivkrafterna bakom organisationernas AI-satsningar är effektivare bolag (61%) och användarupplevelse (56%).

  • 33 procent befinner sig i en förstudiefas
  • 7 procent säger sig ha format en konkret plan
  • 22 procent säger att de håller på att implementera planen
  • 32 procent arbetar redan aktivt med AI i sina verksamheter

Inom bank, finans och försäkring arbetar 41 procent av de tillfrågade svenska bolagen redan aktivt med AI. En undersökning från Financial Times, som intervjuat internationella storbanker om digital transformation och AI, visar att 17 av de 18 tillfrågade bankerna redan använder AI i sin kundkommunikation, via digitala kollegor, virtuella assistenter och chatbottar. Framtidsfokus ligger på att använda kognitivt avancerad AI som kan sköta dialoger och interaktioner, som efterliknar människors kommunikation.

Inom tillverkningsindustrin är siffran för de som arbetar aktivt med AI 23 procent, och för offentlig sektor är motsvarande siffra 13 procent. Innovationsmyndigheten Vinnovas kartläggning av Sveriges AI-potential på uppdrag av regeringen, visar att industriföretagen riskerar att halka efter eller blir tvingade att anpassa sig till utvecklingen i de branscher som leder utvecklingen, såsom bank och finans. Utredningen visar också att den allmänna kunskapen om AI måste öka för att inte svenska företag ska hamna efter i den globala konkurrensen.

– Det finns en beredskap att investera i AI, men det är viktigt att snabbt gå från tanke till verklighet, annars riskerar företag och myndigheter att halka efter. Nu är det dags att accelerera, menar Anders Borg, rådgivare till IPsoft och tidigare svensk finansminster.

Redan om två år kommer AI-agenter att stå för 85 procent av alla kundserviceinteraktioner globalt, enligt EPSC Strategic Notes. Flera av de tillfrågade svenska beslutsfattarna har redan börjat använda AI i den kundnära dialogen, för att frigöra mänskliga resurser internt och istället rikta kompetensen mot affärsutveckling.

– Vi ser en snabb förflyttning mot användarupplevelse, språkförståelse och kundinteraktion när det gäller AI, där många hittills fokuserat mest på dataanalys för verksamheterna. Många vill ta steget längre i sina effektiviseringsprocesser och göra AI till en integrerad del av hela affären, säger Johan Toll, Executive Director of Transformations på IPsoft i Europa.

Undersökningen visar också att det finns tydliga synergier mellan tillväxt, konkurrenskraft och de digitaliseringsprocesser som involverar AI. Idag går redan cirka 30 procent av alla IT-investeringar i Sverige till digital transformation. Och om två år, 2021, kommer nästan hälften, 47 procent, av investeringarna i IT-tjänster att gå till sådant som förändrar verksamheten i grunden, enligt IDC. Just tekniker med disruptiv potential (AI, IoT, blockchain) omsätter över 1,8 miljarder kronor i Sverige och uppvisar mycket kraftig tillväxt, på mellan 56- till 70 procent årligen, enligt Radar.

Om undersökningen

Undersökningen från IPsoft baseras på kvalitativa intervjuer med 100 chefer från flera ledande svenska storföretag, myndigheter och organisationer, som svarat på frågor kring sina bakomliggande drivkrafter att använda artificiell intelligens (AI) i den egna verksamheten. De tillfrågade beslutsfattarna har också fått rangordna sina prioriteringar i flervalsalternativ. Undersökningen är genomförd av PMP Marknadskonsult AB på uppdrag av IPsoft. Deltagarna i studien har anonymiserats.