Använd Lego för att lära känna dina kunder

Research kan vara skojigt och samtidigt ha ett seriöst syfte. Det har beteendeanalytikerna på InsightsNow omfamnat med sin Lego-metod.

Metoden heter “Lego Serious Play-based qualitative research” och låter respondenterna (kunder, användare med flera) tänka på, kommunicera om och problemlösa med Lego.

Moderatorn ställer frågor och respondenterna bygger, med hjälp av Lego, sin svar.

Enligt experterna triggar detta System 3.

System 1 – snabb, intuitiv, impulsiv process.
System 2 – mer långsam, rationell process.
System 3 – Komma ihåg det som hänt tidigare och förutspå vad som ska hända härnäst.

“PlayFull Insights allows participants to use fresh new thinking as they build, share and reflect upon their personally created 3-D models. Stories about their models becomes the basis for group discussion. By using this unique and innovative method, new and actionable insights are uncovered,” kommenterar InsightsNow.

Playfull Insights utvecklades av Lynch och Sir Lynn år 2016.