Använd egen data för att tjäna mer pengar – med hjälp av en DMP

Det pratas en hel del om Data Management Plattformar – DMP – och att man behöver ha det. Men vad är det egentligen och varför behöver man ha det?
När marketing-tech-kartan hela tiden fylls på och med över 5 000 företag och system som är listade på den behöver man gå ifrån själva paketeringen, till exempelvis CRM system, eller Marketing Automation System, och i stället titta på funktioner och vad den faktiskt gör. Därför har Niklas Gustavsson skapat en guide till vad en DMP är, varför du behöver det och hur du gör för att komma igång.
Google Analytics är ingen DMP
Google Analytics är ett fantastiskt bra verktyg för att analysera den data som samlas in till GA. Men att vi senaste tiden sett webbyråer och GA experter prata om DMP känns inte helt rätt, i så fall kan ju allt vara allt. Visserligen har man pratat om Data Management redan innan den digitala explosionen men mer i “Data Warehouse” termer, men vi lever nu i en digital värld och för att begreppen skall få någon kraft så bör vi göra det utifrån hur tillvaron ser ut idag.
Vad är då en DMP?
En DMP samlar in, strukturerar data från olika kanaler och touchpoints och gör den till “actionable data”, vilket gör att kommunikativa budskap kan triggas per automatik mot en användare i flera olika kanaler. Ett företags egna DMP sätter en 1:st part cookie hos användaren – inte via en 3:rd part cookie som samlar in data från alla olika kontaktpunkter – så att datan kan analyseras (vilket är det som Google Analytics gör). Det är en sak, men att man kan sätta upp kommunikativa regler exempelvis lägga en användare i ett visst segment, eller en viss grupp, utifrån vad den har gjort eller borde ha gjort och sedan visa specifikt innehåll på webbplatsen, trigga specifika mail eller annonser i DSPn – då har ni en DMP.
Kriterier för att det skall vara en DMP
– Sätter en 1:st part cookie
– Du kan lägga användaren i olika segment utifrån vad användaren gjort, inte gjort eller borde ha gjort
– Du kan skapa processer och kommunicera med användaren i minst två eller fler kanaler
En DMP boostar den data du redan har genom att göra den möjlig att använda i kommunikativa processer.
Så här gör du för att komma igång
För att komma igång med att använda en DMP behöver du ha några saker på plats och du behöver tänka igenom några delar. Att jobba med en DMP innebär att man behöver ha ett agilt arbetssätt eftersom DMPn hela tiden kommer att generera strukturerad data med insikter som du inte har. En DMP är en bra grund för att påbörja ett Customer Journey mapping projekt där man får in mer data till CX projektet med en DMP.
För att komma igång med att optimera processerna bör du
– Ha Google Tag Manager på plats
– Man ska kunna lägga in ett nytt id på varje användare i dina befintliga system som får “formulärdata” från digitala kanaler (ej nödvändigt men ger en hel del mersmak)
– Det skall finnas taggat formulär, formulärfält och knappar på din site med id’n i en logisk struktur
– Det skall gå att signa up
– Du skall avsätta tid för att strukturera och upptäcka beteenden i DMPn
– Det skall finnas möjlighet att skapa segment i kundresan och namnge dem, kan från början vara standardsegment som “Lead, Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead och Onboarding”
– Ge det minst 4 månader så att ni hinner implementera och analysera
– Det är mer en ledarskapsfråga en vad det är en teknisk fråga, så jobba med interninformation för att få dynamik
Några “dont´s”
– Använd det inte på en kampanj, det måste köras på flera kampanjer och över hela den digitala arenan
– Använd det inte bara på en kanal (som tex epost) det behöver användas över flera kanaler
– Gör det inte till ett tekniskt projekt
Lycka till! Data är den nya oljan ta tillvara på det.

Författare Niklas Gustavsson