Använd AI för att hitta rätt jobbmatchning

Att rekrytera ny personal inom tech är svårt, och det är lika krångligt at stå på andra sidan. Att få komma till en intervju med sitt drömföretag är en utmaning som många kämpar med. Nu har två tidigare Google-anställda hittat en möjlig lösning i sin egenutvecklade AI som garanterar dig en intervju på relevanta företag.
LinkedIn har blivit den stora mötesplatsen för jobbsökare och rekryterare. Men det är helt enkelt för mycket information att gå igenom för att det ska vara enkelt för någon av parterna. LinkedIns egna verktyg för att sålla relevanta jobbsökare fokuserar dessutom mer på kvantitet än kvalitet, samtidigt som det saknas kritisk information för en rekryterare.
När du ska rekrytera en person är det givetvis viktigt med utbildning, bakgrund och meriter, men än viktigare är att kartlägga mjuka värden såsom drömmar, mål, drivkrafter, nyfikenhet och samarbetsförmåga. Alla dessa saker är svåra att få grepp om i en resumé, och kan även visa sig svåra att kartlägga under en intervju. Det finns givetvis tester och verktyg för att undersöka dessa mjukare värden, men det går heller inte att låta alla arbetssökande fylla i ett testbatteri för varje tjänst.
För att göra det enklare för såväl rekryterare som jobbsökande valde därför Google-medarbetarna Richard Liu och Yunkai Zhou att starta företaget Leap.ai där deras erfarenheter av såväl programmering som rekrytering kombinerats i en AI för rekrytering. Deras AI scannar av informationen i din LinkedIn-profil, samt kompletterar den med ett frågebatteri inne i systemet. Med denna information mappas sedan personerna mot det 50-tal företag som Leap samarbetar med, bland annat Dropbox och Uber.
Som jobbsökare får du dessutom välja ut två av företagen som dina ”drömföretag” och Leap hoppas att de ska kunna garantera en intervju hos minst en av de två. Leap kan även ge rekommendationer om vilket företag personen skulle kunna passa på, något som gör att nya möjligheter kan öppnas som personen inte själv tänkt på.
Trots att Leap endast funnits i 18 månader räknar de med att bli lönsamma till månadsskiftet augusti-september, det vill säga senare den här veckan. Hittills har 70 % av de jobbsökande gått vidare från förstaintervjun, så verktyget har onekligen potential. Leap tar dessutom bara betalt när en person anställts, så det är samtidigt ett tämligen riskfritt verktyg för företagen att använda.
Än så länge finns de bara i delar av USA, men då båda ursprungligen kommer från Kina håller de redan på att undersöka möjligheterna att lansera tjänsten där. De har dessutom siktet inställt på Indien, som också är en mycket stor marknad för tekniker och ingenjörer inom datavetenskap.
Framöver hoppas de kunna bli ett karriärstöd snarare än ett rekryteringsstöd, och hjälpa unga personer att utvecklas i sin karriär genom kontinuerligt mentorskap och förslag på möjliga karriärvägar direkt genom sin AI. Frågan är om det i utvecklingen även ligger en bortrationalisering av den mänskliga intervjun i rekryteringsförfarandet, och att Leap på sikt kommer kunna hantera hela rekryteringen direkt genom sitt system. Även om det givetvis skulle kännas effektivt, skulle det nog bli märkligt om det plötsligt en dag stod en person i receptionen som blivit anställd utan att ha pratat med en enda person inne på företaget. Nej, vi kommer nog behöva ha kvar rekryterande personal ett bra tag framöver, om inte annat så för vår sinnesfrids skull.