Äntligen kommer pixelspårning till Snapchat

Att följa en användare från en kampanj på sociala medier till ett köp på din hemsida är inte alltid enkelt. Spårbara pixlar är ett sätt som fungerat bra på exempelvis Facebook och Google, och nu kommer funktionen även till Snapchat.
Att veta hur väl din annons presterar handlar mindre om hur många som ser annonsen, och mer om hur många som konverterar som en effekt av att ha sett annonsen. Det har däremot inte varit möjligt att göra för annonser på Snapchat, i alla fall inte förrän nu. Dagens konsumenter rör sig dessutom mellan olika enheter under sin köpresa, och att använda cookies eller Last-Touchpoint attribution blir då väldigt missvisande. Genom att lägga in en kodsträng i en pixel på annonsen går det däremot att följa en användare hela vägen fram till konvertering, något som Snapchat fram till nu vänt sig emot.
Enligt Snapchats VD Evan Spiegel är den typen av spårning ”obehaglig”, men för att kunna fortsätta driva en annonsbaserad verksamhet måste annonsörerna få verktyg för att kunna utvärdera sina annonser. När många andra plattformar erbjuder möjligheter att spåra effekterna av en annons, kan inte Snapchat säga nej och sedan förvänta sig att annonsörerna stannar kvar. Det är med andra ord ett steg som de måste ta.
Initialt kommer pixeln bara att leverera mätdata, men Snapchat meddelar att efter årsskiftet kommer det även gå att rikta annonser baserat på data från pixeln. På så sätt går det att nå en användare med exempelvis retargeting annonser, eller uppföljningsannonser. Snapchat menar dock att användarna kommer kunna välja bort att bli spårade på det sättet, och bara leverera data om annonsens effektivitet.
För annonsörer innebär det dock ett stort lyft, och företaget TechStyle, som säljer bland annat skor och accessoarer, såg direkt stor effekt av den nya pixeln. Genom att få bättre data om hur deras annonser presterade, kunde de göra bättre programmatiska köp och på så sätt minska sin cost-per-purchase (CPP) med 40-60 %.
Snapchat har fortfarande mycket arbete kvar innan de på allvar kan konkurrera med de stora plattformarna i fråga om annonsteknik. Men att de nu tar detta steg är en tydlig markering att de vill locka till sig annonsörer och inte tänker ge upp kampen om annonspengarna.