Äntligen får Sverige en CDO

Nu står det klart att Sverige får sin första Chief Digital Officer, något som flera företag sedan länge infört. Den nyligen införda positionen går till Åsa Zetterberg, och uppdraget innebär att genomföra den digitaliseringsstrategi som Regeringen beslutade om för knappt ett år sedan.

Åsa Zetterberg var tidigare chef för Sveriges Kommuner och Landstings digitaliseringsavdelning och har även ingått i såväl Digitaliseringsrådet som Digitaliseringskommissionen. Det verkar med andra ord vara helt rätt person för positionen.

Zetterberg blir underställd digitaliseringsministern Peter Eriksson, och hon kommer enligt honom att “stödja mig i mitt arbete med att samordna insatser brett inom olika politikområden och av många aktörer för att klara konkurrenskraften, jobben, hållbarheten, välfärden och livskvaliteten”.

Sedan bara några månader har staden London en egen CDO, och England har sedan flera år en digitaliseringsplan för att driva frågor kring bland annat digital infrastruktur och digital säkerhet. Med tanke på den snabba utveckling som sker just nu runt om i världen är nämligen en nationell plan för digitalisering ett måste för att inte hamna långt efter andra länder.

Läs även: London får en egen Chief Digital Officer

Sverige ligger redan långt fram genom bland annat starkt fokus på utveckling av fibernätverk och god tillgång till elektricitet. Men det går inte att ligga på latsidan, och det finns framför allt flera myndighetsfunktioner i Sverige som skulle kunna både förenklas och effektiviseras genom en ökad digitalisering.